CS / EN
08.01.2005

Bilance šílenosti v České republice

Díky důvěře, kterou si Státní veterinární správa ČR získala již v roce 2001, kdy bylo rozhodnuto o plošném testování rizikových skupin skotu na nemoc šílených krav (BSE – bovinní spongiformní encefalopatii), zákazníci řeznictví nevidí v požívání hovězího masa žádné riziko.

Od počátku roku 2001 do konce roku 2004 bylo u nás vyšetřeno celkem 700 910 kusů skotu. V tomto množství jsou zahrnuty kusy starší 30 měsíců z normálních porážek, kusy uhynulé a kusy z nutných porážek starší než 24 měsíců. V tomto množství bylo zjištěno pouze 15 nemocných zvířat. To je na téměř tři čtvrtě milionu vyšetření za čtyři roky opravdu málo, zejména v porovnání s ostatními evropskými, zejména západoevropskými, zeměmi, kde se tyto počty pohybují od desítek po stovky, až tisíce, jako ve velké Británii, kde má BSE počátek.

V loňském roce bylo u nás vyšetřeno 200 873 zvířat a z toho bylo 7 nemocných kusů. Všechny byly narozené kolem druhé poloviny devadesátých let, tj. v období, kdy sena evropském kontinentě pohybovalo blíže neurčitelné množství kontaminované britské masokostní moučky, která se mohla nedopatřením dostat do krmných směsí pro skot.

Z tohoto množství 200 873 vyšetřených kusů skotu pocházelo 130 226 kusů z normálních porážek, dále 33 532 kusů bylo z nutných porážek a 35 918 z uhynulých zvířat (zbytek do počtu činila zvířata utracená a tzv. přeřazená – např. původně určená na normální porážku a posléze poražená nutně).

Pro rok 2005 lze říci, že se v systému vyšetřování zatím nic nemění, i nadále budou vyšetřovány všechny kusy z normálních porážek starší než 30 měsíců, kusy nutně poražené a všechen skot uhynulý nad 24 měsíců. Pokud dojde z rozhodnutí Evropské komise k nějaké změně, bude toto rozhodnutí platit pro všechny členské země, tudíž i pro naši republiku.

Jak se po zkušenostech z uplynulých let ukázalo, vyšetřování na BSE má smysl. Spotřebitelé, – zákazníci řeznictví – si mohou být a jsou si jisti, že hovězí maso a výrobky z něj uváděné do oběhu, to vše bylo odpovídajícím způsobem veterinárně vyšetřeno. Týká se to pochopitelně i ostatních potravin a výrobků živočišného původu.

Odkaz na původní článek