CS / EN
11.10.2001

Bez vyšetření nelze potvrdit zdraví

Na první pohled samozřejmě zkušený veterinář dokáže s velkou mírou pravděpodobnosti říci, zda je zvíře zdravé. Těžko ale může Státní veterinární správa udělit chovu statut, že je nějaké nákazy prostý, když nejsou k dispozici vyšetření teoreticky podezřelých zvířat. O co že jde? O to, že se nelze spoléhat na to, že se některá nákaza u nás již léta nevyskytla. Platí to například o brucelóze skotu, která působí nakažlivé zmetání (předčasné porody) skotu a je přenosná i na člověka, má na svědomí taktéž potraty. Každý chovatel má povinnost nechat vyšetřit na brucelózu každou zmetalku. Vyplývá to z veterinárního zákona a každoročního Věstníku Ministerstva zemědělství. A není to pro chovatele žádnou finanční zátěží – toto vyšetření je hrazeno z rozpočtu Státní veterinární správy. Inspektoři okresních veterinárních správ však zjišťují, že kupodivu existují chovy, kde již roky nebyla žádná zmetající kráva podrobena vyšetření, popřípadě těchto vyšetření bylo neúměrně málo a přitom mají některé statut brucelózy prostý. Těžko obstojí argument, že žádné krávy v chovu nezmetaly, když je možné se o opaku snadno přesvědčit v evidenci, kterou chovatel musí vést. Na tyto skutečnosti upozorňuje Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy všechny okresní veterinární správy s tím, že zjistí-li inspektoři takovéto nesrovnalosti, musí, prakticky na místě, chovu takovýto statut odebrat. A v žádném případě při nedostatečném vyšetřování jej neudělit. U nás se naposledy brucelóza skotu vyskytla v roce 1964, od té doby jsme této nákazy prostí a v současné době žádáme EU v rámci předvstupních jednání, abychom byli Evropskou komisí v okamžiku vstupu uznáni jako země prostá tuberkulózy, leukózy skotu a brucelózy skotu. V případě brucelózy je pak povinností dokladovat právě to, že vyšetřují na brucelózu všechny krávy, které zmetají – předčasně porodí. Je jasné, že potvrzení statutu "prostoty", které není doloženo nezbytným vyšetřováním všech teoreticky nemocných zvířat je ve všech případech, nejen co se týká nebezpečné brucelózy, zcela bezcenné.

Odkaz na původní článek