CS / EN
22.12.2023

Zveřejnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2024

Státní veterinární správa (SVS) společně s ministerstvem zemědělství zveřejnili Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2024 (MKZ). Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace.

V souladu s veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb., jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a to včetně lhůt k jejich provedení a určuje, které z nich a v jakém rozsahu hradí z prostředků státního rozpočtu.

Od nového roku se v MKZ ruší několik vyšetření v oblasti chovu skotu, prasat a koní. Ukončuje se vyšetřování na infekční bovinní rinotracheitidu (IBR) u plemenných býků během 30 dnů před přemístěním do karanténní stáje střediska pro odběr spermatu (EpA301). Končí také vyšetřování na klasický mor prasat v zařízeních na odběr spermatu. Stane se tak na základě úpravy nařízení Komise (EU) 2020/686 (EpB303 a EpB304). Dále se ruší povinnost sérologického vyšetřování nalezených uhynulých či sražených prasat divokých na klasický mor prasat z důvodu příznivé nákazové situace (Epl151 a Epl153Dochází ke snížení počtu vyšetřovaných zvířat skotu samičího pohlaví staršího 24 měsíců o polovinu v jednotlivých krajích na brucelózu, tuberkulózu a enzootickou leukózu.

V roce 2024 se změní částky vyplácené za nálezné a zástřelné u prasat divokých.
Nálezné v oblasti určené v souvislosti s africkým morem prasat mimořádnými veterinárními opatřeními bude sjednoceno na 2000 Kč/ks divokého prasete.

Dále bude upravena výše zástřelného podle jednotlivých uzavřených pásem:

  • Uzavřené pásmo I v souvislosti s výskytem AMP – 1 000 Kč.
  • Uzavřené pásmo II a III v souvislosti s výskytem AMP – 2 000 Kč.

V části metodiky, která určuje povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem, se ruší dvě zásadní vyšetření. Dochází ke zrušení povinnosti vyšetřování plemenných býků určených pro přirozenou plemenitbu v období 30 dnů před přemístěním (zařazením) do přirozené plemenitby, na Trichomonas foetusCampylobacter fetus (ExA910, ExA900). Pro chovatelé koní končí povinnost laboratorního vyšetření na infekční anemii koní před přemístěním do hospodářství v jiném kraji (ExE110). Vyšetření na infekční anémii koní není vyžadováno evropskou legislativou ani při přemísťování koní mezi členskými státy EU.

SVS připomíná, že nadále platí povinnost zasílat žádanky o laboratorní vyšetření pouze elektronicky. Již se nebude akceptovat tištěná forma, vše se bude zpracovávat přes OIS a LabSys. Nově budou od 1. 1. 2024 i protokoly s výsledky laboratorních vyšetření zasílány také pouze elektronicky.

 

Petr Vorlíček

Tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek