Zveřejněno: 01.01.2016

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2015

 

Informační bulletin č. 2/2016 – Předkládaná zpráva podává informaci o činnosti Státní veterinární správy (SVS) v oblasti zdraví zvířat.

Informační bulletin 02/16 (8,4 MB)


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 01.01.2016

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016

 

Dokument č.j.: 5640/2016-MZE-17212

 
 

Zveřejněno:

Víceletý kontrolní plán pro rezidua a pesticidy 2016-2018

 

Víceletý kontrolní plán pro rezidua a pesticidy 2016-2018