CS / EN
02.12.2010

Živý Betlém

V Betlémě se sice všechno točilo okolo Ježíška, i andělé, ale byla zde i zvířátka, a každý jistě ví, že zde byli například osel a vůl a spousta ovcí.

Při připomínce tohoto vánočního výjevu je dobré nezapomenout kromě pohody lidí i na pohodu zvířat.

Pro svědomité pořadatele živého Betléma zajisté půjde o formalitu. Přesto na ni upozorňujeme. Pro jakékoli veřejné akce se zvířaty, například výstavy, průvody, vystoupení, a tedy i „živý Betlém“, musí mít pořadatel schválený „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení“. A o úmyslu takovouto akci pořádat by měl informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze. Je také třeba mít souhlas obce. 

Zkrátka je nejlépe včas celou chystanou akci probrat s odborníky z místně příslušné veterinární správy. 

Samozřejmě, že když se za oslíka nebo volka do živého Betléma převléknou lidé, Řád ochrany zvířat není nutný.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek