CS / EN
07.10.2002

Zázrak se neudál

Opravdu, jak se očekávalo, byl dnes potvrzen čtvrtý případ onemocnění BSE v ČR. Kontrolní test imunohistochemickou metodou zpravidla dva po sobě jsoucí rychlotesty potvrdí a bylo tomu tak i nyní.

Je tedy možné již s jistotou říci, že budou utraceny a následně vyšetřeny ty kusy se kterými se počítalo, to znamená vrstevnice v rozmezí o půl roku starší a o půl roku mladší, celkem a tři potomci. Připomínám, že jde opět o nejnižší možné množství zvířat, nejužší možnou „kohortu“, jakou je možné stanovit. Pokud nebude zjištěn další případ, vrátí se život v Šestajovicích do starých kolejí.

Pro prodávající i kupující to znamená, že všechno hovězí maso z kusů starších třiceti měsíců na krámě musí pocházet z kusů na BSE vyšetřených a u zvířat mladších není problém.

Pro chovatele v Šestajovicích je případ výskytu BSE, podobně jako v Deblíně, počátkem kroků za odškodněním. Podle veterinárního zákona č.166/1999, § č. 10, patří BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) do seznamu nebezpečných nákaz zmíněných pod písmenem a), což kromě toho, že jde o nákazy, které podléhají povinnému hlášení znamená, že se na ně vztahuje odškodnění v plné výši (viz § č. 68). Zkušenost na farmě v Dušejově i v hospodářství ve Světnově ukazuje, že nadále existují a po počátečních problémech prosperují.

Odkaz na původní článek