CS / EN
11.09.2009

Z Kamerunu ani kamerunskou ovci

Hned na počátku je třeba uvést, že Kamerun není schválenou třetí zemí pro dovoz většiny živočišných druhů do EU!  Nicméně považujeme za vhodné upozornit veřejnost, že podle „evropských“ informací jistá společnost zabývající se obchodem se zvířaty v Kamerunu podvodně vylákala z řady evropských klientů nemalé částky za dodání zvířat (šlo o koně, ptáky, psy). A právě proto, že se z Kamerunu do EU dovážet zvířata nesmí, nemohla být tato zvířata vpuštěna do Evropské unie.

Proto se domníváme, že je dobré upozornit české dovozce, aby se vždy předem informovali na Státní veterinární správě ČR o možnosti dovozu nejenom z Kamerunu, ale i z ostatních třetích zemí. Předejde se tak řadě problémů a mimo jiné budou i ušetřena zvířata, která by strávila řadu hodin v přepravních prostředcích a nakonec by stejně nebyla vpuštěna do EU.

Při jakémkoli dovozu, zejména živých zvířat tedy pozor! A to nehovoříme o zvířatech chráněných CITES. Zde je pak také na místě se včas informovat, a to na Ministerstvu životního prostředí nebo na České inspekci životního prostředí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek