CS / EN
19.06.2024

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2023

V loňském roce veterinární dozor v České republice nejvíce zaměstnávala likvidace více jak dvou desítek ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. Díky důsledně uplatňovaným opatřením se podařilo zabránit šíření nákazy v populaci prasat divokých v Libereckém kraji a zejména zavlečení této nákazy do chovů domácích prasat. Navzdory tomu, že se Státní veterinární správa musela v loňském roce vypořádat s citelným snížením počtu zaměstnanců v souvislosti s úsporami v resortu, její inspektoři udělali více kontrol v oblastech hygieny potravin živočišného původu i dodržování podmínek welfare v chovech. Přibylo také odbavených zásilek veterinárního zboží do třetích zemí. Jako pozitivní lze vnímat skutečnost, že se loni ČR kromě statusu země prosté aviární influenzy a země prosté afrického moru prasat podařilo udržet všechny ostatní v minulosti získané nákazové statusy.

Detailní pohled na činnost SVS v roce 2023 přináší následující publikace.

Odkaz na původní článek