CS / EN
12.02.2008

V teplém odpoledni se to… létá

Je řeč o včelách, které v prvních předjarních dnech vyrazí z úlů na prolet, aby se po dlouhé zimě vykálely. To jsou ty malé světle hnědé skvrnky, které lze nalézt na kapotách automobilů anebo na prádle sušícím se v předjarním slunku.

Právě v tyto dny včelaři obzírají svá včelstva, v jakém zdravotním stavu přečkala zimu, či zda například nepřišla o matku. Je také doba na to, aby včelaři ze spodních částí úlů, pod plásty, na kterých včely přezimovaly, vymetli měl, tj. odrolky a případné mrtvolky hmyzu, a odeslali ji na vyšetření, tak jako každý rok do 15. února. Vyšetření provádí Výzkumný ústav včelařský v Dole u Libčic a státní veterinární ústavy.

Výsledkem vyšetření je zpráva o zdravotním stavu včelstev a může být podnětem pro ozdravení. Každý včelař si jistě oddychne,  když zjistí, že je v úlu všechno v pořádku.

Nelze ale nicméně v pozornosti polevit, protože při zanedbání příznaků onemocnění může dojít k velkým škodám, nákazy se mohou rozšířit a postihnout další včelstva. A to pak znamená, v případě moru včelího plodu, vždy likvidaci včelstev. A zakládat nový chov je vždy náročné.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek