CS / EN
10.11.2005

V Ruzyni není jen věznice

Od pondělí do čtvrtka prověřovala evropská inspekce z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu – Food and Veterinary Office) kontroly dovozů zvířat a potravin živočišného původu ze třetích zemí (včetně ilegálních dovozů). Oficiálním vstupním místem pro obchodní zásilky tohoto druhu pro ČR, ale i na území EU, je Pohraniční veterinární stanice na letišti v Praze Ruzyni.

Dva inspektoři prověřovali jak státní veterinární dozor kontroluje veterinárního zboží, jak po stránce administrativní, tj. kontroluje dokladů, tak po stránce technické – čili jak probíhá samotná fyzická kontrola.

Závěrečné hodnocení vyslovil Canice Bennett: „Od poslední mise (byla v únoru 2004) došlo k pokroku, oceňujeme práci, kterou jste vykonali. Nedostatky z předchozí mise byly odstraněny“. Zároveň mise ocenila systém kontrol, který Státní veterinární správa ČR praktikuje, a který umožňuje přijímat odpovídající opatření. V neposlední řadě mise ocenila i technické vybavení pohraniční veterinární stanice, která je zcela nová, začala fungovat okamžikem vstupu ČR do EU. Inspektoři ocenili též spolupráci orgánů státního veterinárního dozoru a orgánů celní správy, která vyplývá z dohody mezi SVS ČR a Generálním ředitelstvím cel.

Samozřejmě při své práci zjistili oba inspektoři drobné problémy, které byly diskutovány na místě a které byly okamžitě odstraněny a ty, které budou odstraněny v co nejkratší době, například lepší informovanost cestujících o zákazu dovozu potravin živočišného původu pro vlastní spotřebu – ze třetích zemí. Je také co vylepšit ve způsobu třídění a likvidace takto zabavených potravin.

Inspektoři z FVO též apelovali na pracovníky celní správy, aby věnovali pozornost nelegálním dovozům na letištích s mezinárodním statutem. Zde je samozřejmě též prostor pro úzkou spolupráci s orgány státního veterinárního dozoru, a to v tomto případě s inspektory místně příslušných krajských veterinárních správ, kteří na takovýchto vstupech pravidelně dozor nevykonávají (nejde o vstupní místo pro veterinární zásilky, tím je pouze PVS Praha Ruzyně).

Důraz inspektoři též kladou na to, aby byli pracovníci pohraniční veterinární stanice Ruzyně od provozovatele letiště a od celních orgánů včas informováni o veterinárních zásilkách – jde o tzv. „Manifest o přicházejících zásilkách“.

Odkaz na původní článek