Zveřejněno: 29.12.2009

V roce 2010 opět potvrdíme, že jsme důvěryhodní

 

Každé tři roky probíhá v členských zemích EU tzv. všeobecný audit, který prověřuje funkčnost a důvěryhodnost dozorových orgánů, které zodpovídají za kontroly zdravotně nezávadné produkce potravin, tj. v našem případě potravin živočišného původu, a za kontroly obchodního i neobchodního veterinárního zboží.

V roce 2010 přišla řada i na ČR. Zahájení tohoto všeobecného auditu (General Audit) očekáváme 26. ledna a v následujících měsících Státní veterinární správa počítá zhruba se 7 dílčími misemi. Evropská komise již s předstihem o tomto auditu SVS ČR informovala, a již jsme zaslali požadované podklady.

Smyslem takovéhoto auditu je prověřit účinnost systému veterinárního dozoru v jeho komplexu s tím, že v mezidobí se počty kontrolních misí zásadně sníží. V letošním roce u nás například pracovaly pouze dvě mise, jedna se týkala tzv. Country Profile a druhá kontroly malých zpracovatelských závodů. Obě proběhly prakticky bez problémů.

Zásadním podkladem pro audit v příštím roce je Státní veterinární správou od roku 2007 vypracovávaný Víceletý národní plán kontrol, který je každoročně Komisi zasílán.

A které oblasti budou v roce 2010 auditovány zejména? Půjde o problematiku transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE), tj. zejména BSE a o podmínky a pravidla vyšetřování; dále o dozor nad zacházením s vedlejšími živočišnými produkty; významná bude kontrola potenciálních kontaminantů a reziduí léčiv v surovinách a potravinách živočišného původu. Prověřena bude i oblast výroby produktů z drůbežího masa. Další dílčí mise se zaměří na kontroly dovozu a transportu a na prověření funkčnosti naší jediné pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni. A i když je v seznamu dílčích misí na posledním místě zmíněna problematika welfare, tj. pohody zvířat, neznamená to, že jde o oblast opomíjenou, naopak.

Státní veterinární správa ČR je na všeobecný audit v roce 2010 dobře připravena, jednak máme s misemi bohaté zkušenosti již z období před přijetím ČR do EU, jednak se můžeme pochlubit tím, že dosavadní kontrolní mise nikdy nezjistily zásadní pochybení a vždy deklarovaly, že náš kontrolní systém je opravdu účinný a důvěryhodný.

Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR, dne 2. prosince na poradě s řediteli krajských veterinárních správ všem připomněl mimo jiné i úkoly, které vyplývají z všeobecného auditu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 30.12.2009

Hepy ňů jír!

 

I po požití zdravotně nezávadných potravin živočišného původu může být člověku někdy těžko, a to když je jich moc. Ano, určitě je obtížné být o svátcích střídmými, a týká se to nejen lidí, ale i jejich zvířecích společníků. Zdravotní problémy může způsobit hlavně špatné zacházení s potravinami nebo surovinami. Po rozmražení není správné suroviny opět zamrazit,…

 

Zveřejněno: 22.12.2009

Vánoční welfare

 

V dějinách i životě lidí či zvířat nejsou možná chvíle harmonie, pohody a štěstí tak časté, ale nastávají. Zejména když jde o soulad vzájemný. Pravděpodobně dobrou pohodu, welfare, jak se dnes říká, zažíval kdysi osel, vůl, popřípadě pes a kočka v betlémské jeskyni a před ní ovce a i nějaký ten velbloud. Státní veterinární správa…

 

Zveřejněno: 17.12.2009

Kapra nebo měkkýše?

 

Móda, nemóda, i ten, kdo si přes rok dopřeje nějakého mořského měkkýše, tedy mlže nebo hlavonožce, i ten o Vánocích dá většinou přednost tradičnímu kaprovi. Rybáři říkají, že letos bude kaprů dostatek a veterináři dodávají, že budou i letos zdraví a v pořádku. Veterinární dozor zároveň kontroluje, zda je s kapry nakládáno tak, aby nestrádali, a aby…