CS / EN
18.01.2023

V České republice byla po dvou letech potvrzena infekční nákaza v chovu pstruhů

V České republice bylo po dvou letech zaznamenáno ohnisko nebezpečné nákazy lososovitých ryb virové hemoragické septikémie (VHS). Nachází se v chovu pstruhů duhových na hospodářství Tylov na Bruntálsku. Od začátku ledna zde uhynula již téměř třetina z šesti tun chovaných pstruhů. Zbývající ryby v chovu budou v průběhu tohoto týdne utraceny a následně bezpečně zlikvidovány v asanačním podniku. Na hospodářství byla přijata mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit rozšíření nákazy.

VHS je vysoce infekční virové onemocnění lososovitých ryb a štik. Mezi tuzemské vnímavé druhy ryb patří zejména pstruh duhový, pstruh obecný, štika obecná a lipan podhorní. VHS postihuje všechny věkové kategorie, ale přednostně ryby ve věku jednoho roku při teplotě vody 8-10°C. Onemocněni se často projeví při stresu (změny teploty vody, manipulace s rybami, vysoká hustota rybí obsádky, nevhodná kvalita vody). Nemocné ryby jsou apatické, lze pozorovat ztmavnutí povrchu těla, exoftalmus (vystouplé oko) a krváceniny u bází ploutví. Onemocnění není přenosné na člověka.

Na základě zvýšených úhynů ryb na hospodářství a zjištěných příznaků VHS byl veterinárními inspektory 6. ledna vysloveno podezření na tuto nákazu. Byla proto přijata předběžná opatření proti šíření nákazy spočívající v uzávěře hospodářství a zákazu přesunů ryb. Vzorek živých ryb odebraných na hospodářství odeslali inspektoři SVS do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Jihlava k vyšetření. SVÚ posléze 10. ledna nákazu potvrdil.

Na základě výsledku vyšetření byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Ta kromě uzávěry hospodářství a zákazu přesunů ryb spočívají v utracení všech zbývajících ryb a jejich bezpečné likvidaci v asanačním podniku či zpracování klinicky zdravých ryb v zařízení schváleném pro tlumení nákaz a sanaci rybochovných nádrží, které musí následně šest týdnů ležet ladem.

Hynutí ryb na farmě dále pokračuje, dosud uhynulo 1,75 tuny pstruhů. V chovu jich zbývají ještě další zhruba čtyři tuny. V průběhu tohoto týdne provede Pohotovostní středisko pro mimořádné situace SVS utracení ryb. Chovatel bude v souladu s legislativou moci požádat Ministerstvo zemědělství o kompenzaci vzniklých nákladů a ztrát.

V loňském roce se v České republice nevyskytlo žádné ohnisko této nákazy. V roce 2021 se jednalo o dvě ohniska. Jedno z nich ve stejném hospodářství jako aktuální ohnisko, druhé se nacházelo v Královéhradeckém kraji. Virus může přetrvávat u ryb ve volné přírodě v návaznosti na přilehlá ohniska nákazy v chovech pstruha. K přenosu viru může dojít také prostřednictvím vody, techniky a vybavení, které přišly do kontaktu s infikovanými rybami. Popisováno je i šíření viru rybožravým ptactvem. Je nesmírně důležité dodržovat prevenci při obchodu s rybami či jejich přemísťování. U plůdku a dospělých ryb se jedná především o znalost nákazové situace v místě odchovu a karanténu ryb po přijetí do vlastního zařízení. U jiker je doporučena desinfekce povrchu Důležitá je také desinfekce zařízení a pomůcek běžnými desinfekčními prostředky na bázi chlóru či jódu. Preventivně lze provádět také desinfekci vody pomocí UV záření.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek