DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 11.05.2018

Národní program sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů

 

SVU Jihlava, RL – antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi. Národní program sledování rezistencí k ATM u veterinárně významných patogenů za rok 2017 bude vyhotoven ve dvou částech. Předkládáme nyní první část, v níž jsou sumarizovány výsledky vybraných patogenů