CS / EN
01.03.2024

Týrání skotu v chovu v Kraji Vysočina

Kontrola inspektorů Státní veterinární správy (KVS pro Kraj Vysočina) zjistila v chovu skotu v Krasonicích na Jihlavsku týrání zvířat. Jednalo se zejména o nevhodné vazné ustájení dospělých kusů i telat, které zvířatům působilo zranění. Nedostatečná byla také podestýlka či napájení. Chovatel dostal závazný pokyn k odstranění nedostatků. Zároveň na něj bude podáno trestní oznámení.

Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina obdržela ve středu 28. 2. 2024 odpoledne podnět k prošetření výše zmíněného chovu. Součástí tohoto podnětu byl videozáznam, po jehož shlédnutí posoudila KVS situaci v uvedeném chovu jako závažnou. Hned následující den proto veterinární inspektoři v chovu provedli neohlášenou kontrolu.

Ta neúnosné podmínky v chovu potvrdila. Nejzávažnějším zjištěním byl chov zvířat vazným způsobem, při kterém byla vlivem řetězů celkem u osmi kusů narušena integrita kůže a podkoží s následným krvácením a zánětlivými procesy v různém rozsahu. Vazně bylo v ustájeno také šest nejmladších telat, což je zakázáno.

U dospělých kusů nebylo dostatečně podestláno. Zvířata v důsledku toho neměla k dispozici čistý a suchý prostor k ulehnutí. Skot byl silně znečištěn od výkalů, což svědčí o dlouhodobosti tohoto jednání. Část napájecích zařízení byla znečištěná a nefungovala.

Veterinární inspektoři na místě chovateli uložili závazný pokyn k odstranění výše zmíněných nedostatků včetně zajištění ošetření poraněných zvířat. Zda tak chovatel učinil, ověří KVS následnou kontrolou.

Chov zvířat v takovýchto podmínkách a způsobem nelze hodnotit jinak, než jako jejich týrání Jelikož nelze vyloučit, že uvedeným jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, podá KVS na chovatele trestní oznámení.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

Zvíře poraněné od řetězu

Znešištěný skot

Nelegálně uvázaná telata

Odkaz na původní článek