CS / EN
30.11.2010

Trochu lehčí přesuny psích smeček

Kdo jede s více než 5 psy na výstavu, nebo na sportovní akci, například se smečkou severských sáňových psů, má na základě novelizace nařízení (ES) č. 998/2003 ve znění novely (ES) č. 388/2010, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, problém. Transport většího počtu než pěti zvířat přesouvá do režimu obchodního transportu. (Bylo tak rozhodnuto ve snaze zabránit skrývání obchodní činnosti pod sportovní či chovatelské akce).

Státní veterinární správa o této situaci v říjnu 2010 informovala Komisi, která však změny v nařízení (ES) č. 998/2003 prozatím nepřipravuje. Problémy reflektoval i Stálý veterinární výbor ve dnech 11. – 12. října 2010. Nicméně zmíněné předpisy platí.

Ovšem jisté řešení, jak vyjít poctivým chovatelům a účastníkům sportovních akcí vstříc existuje. Pro zmírnění dopadu této novely vyšel v platnost nový typ veterinárního osvědčení pro cestování se psy, kočkami a fretkami na výstavy, soutěže, přehlídky a jiné podobné akce. Osvědčení bude vydávat místně příslušná krajská veterinární správa a bude platit na dobu 4 měsíců nebo do data ukončení imunity proti vzteklině, pokud vyprší dříve než platnost certifikátu.

Před vydáním osvědčení je nutné získat potvrzení od soukromého veterinárního lékaře, 24 hodin před cestou, o klinickém vyšetření zvířete, při němž se prokáže, že zvíře je v dobrém zdravotním stavu a je schopno přepravy do místa určení. Na základě tohoto potvrzení a dalších doložených dokumentů, jako např. kopie registrace na sportovní události nebo soutěže, členství v kynologickém klubu nebo kynologické organizaci, vystaví krajská veterinární správa (popřípadě Městská veterinární správa v Praze) osvědčení.

Pokud tedy cesta se psy na závody bude trvat po dobu platnosti osvědčení, tj. 4 měsíce, nemohou po majitelích psů veterinární lékaři v jiných členských zemích EU vyžadovat další dokumenty a vyšetření zvířat. Stejně tak při návratu do České republiky stačí toto platné osvědčení.

Rozhodnutí s novým certifikátem je k dispozici i v systému TRACES pod č. 2010/684/ES

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek