CS / EN
24.10.2001

Tři měsíce bez vztekliny, je to možné?

Poprvé od padesátých letech u nás již po celé tři měsíce – červen, srpen a září – nebyl zjištěn výskyt vztekliny. Je to výsledkem důsledné veterinární prevence, která spočívá ve vakcinaci divokých populací lišek, kterou organizuje Státní veterinární správa. Očkování probíhá ve dvou kampaních, jarní a podzimní, aby byly vakcinovány i dospívající jarní vrhy liščat. Vakcinuje se dvěma způsoby: v těžko dostupných oblastech letecky a ručně. Zde je potřeba poděkovat Českomoravské myslivecké jednotě a jejím členům, kteří obětavě a uvědoměle kladou návnady s vakcínou zejména v hustě obydlených oblastech. Nyní, kdy již proběhla podzimní vakcinace lišek, nastává období, kdy od tří týdnů po skončení kladení budou myslivci zasílat ulovené lišky k veterinárnímu vyšetření na vzteklinu. Pak bude vyhodnocena účinnost vakcinace za letošní rok. Státní veterinární správa vyplácí lovcům zástřelné za lišku, kterou odevzdají na vyšetření na vzteklinu, a to ve výši 200 korun za vzorek. Za loňský rok bylo vyplaceno za vyšetřování lišek a ostatních podezřelých zvířat po poranění člověka celkem 1 476 600 korun. Podle údajů okresních veterinárních správ do konce září poranilo člověka 11 195 zvířat, sem patří zejména psi, kočky, ale i ostatní doma chovaná zvířata, jako fretky nebo různí hlodavci. Celkem byly letos použity skoro dva miliony dávek vakcíny ( celkem1 859 700), přičemž na jaře to bylo 930 000 a na podzim 929 700. Na jaře bylo 30 500 kilometrů čtverečních kladeno ručně a 15 400 kladeno letecky, na podzim stejná plocha ručně i stejná plocha letecky. Pro příští rok se počítá s obdobným rozsahem. Tento výsledek, tři měsíce bez vztekliny, je dobrým argumentem pro částku vynaloženou na vakcinaci, která se ročně pohybuje kolem třiceti milionů korun.V této souvislosti lze vzpomenout slov Oldřicha Matoucha, šéfa Národní referenční laboratoře pro vzteklinu, který řekl, že je velmi pravděpodobné, že při soustavné a pečlivé vakcinaci se v dohledné době podaří vzteklinu u nás vymýtit. Efektivita vakcinace spočívá zejména v tom, kolik peněz se uspoří, nebude-li nutné ošetřovat a léčit lidi pokousané „vzteklými“ zvířaty, neboť taková nebudou. Pro představu lze uvést, že od počátku roku do konce září bylo v celé ČR zjištěno pouze 32 pozitivních případů vztekliny, z toho bylo 21 na Rychnovsku, kde je situace již stabilizovaná, po jednom případu měli v okrese Děčín, Mladá Boleslav, po dvou v okresech Frýdek Místek a Nymburk, pět v Ústí nad Orlicí. Ve všech případech šlo o vzteklinu zjištěnou u divokých lišek. Zde je na místě připomenout chovatelům psů povinnost nechat své svěřence jednou ročně povinně očkovat. Pro domácí kočky toto očkování povinné není, ale lze ho jen doporučit.

Odkaz na původní článek