CS / EN
22.10.2001

Pokrok v identifikaci a registraci zvířat

Po ukončení svých misí v ČR inspektoři Evropské komise vždy upozorňovali na nutnost sjednotit databázi evidence hospodářských zvířat, zejména skotu. Naposledy je to uvedeno v zápisu z inspekce, která u nás probíhala od 10. do 14. září. Státní veterinární správa ČR o doporučeních Evropské komise několikrát jednala s organizací pověřenou Ministerstvem zemědělství – Českomoravským svazem chovatelů v Hradištku, která evidenci vede. Cílem bylo dosáhnout, aby databáze byla přístupná orgánům veterinárního dozoru, a bylo možné do ní vstupovat a operativně ověřovat, že evidenční čísla zvířat jsou originální, že například nebyla vydaná dvakrát. To souvisí s věrohodností povinného označování hovězího masa na krámě, které platí od prvního října. Jednání již přineslo jisté výsledky. Okresní a městské veterinární správy nyní mají možnost vstupovat do databáze skotu a zjišťovat podle ušního čísla zvířete vše potřebné, včetně přesunů dotyčného dobytčete. Všechno samozřejmě závisí i na tom, jak chovatelé plní povinnost přesuny ohlašovat. Tato povinnost jim vyplývá z veterinárního zákona. Databázi nyní Státní veterinární správa aktualizuje dvakrát týdně. Ve druhém stupni, na kterém se intenzivně pracuje, bude Státní veterinární správa moci on line vstupovat do centrální databáze vedené Českomoravským svazem chovatelů (s možností ji využívat, bez možnosti do ní zasahovat). Je třeba připomenout, že již od počátku roku není možné na jatkách přijmout jatečný skot bez identifikačního čísla a bez průvodního listu. Všechna tato opatření vycházejí z předpokladu, že orgány veterinárního dozoru mají dozorovat celý systém identifikace a registrace zvířat v ČR. Konečně se tedy daří doporučení Evropské komise uskutečňovat. Tento nový prvek v informačním systému Státní veterinární správy ČR je významným krokem v přibližování k legislativě EU.V budoucnu bude možné do databáze vstupovat nejen z okresních a městských veterinárních správ, ale i ostatních pracovišť veterinárního dozoru.

Odkaz na původní článek