CS / EN
22.10.2001

Zpráva pro tisk o BSE

Ke dnešnímu dni bylo na BSE vyšetřeno v naší republice celkem 74 526 vzorků z mozů skotu. Ze státních prostředků bylo hrazeno 61 839 vzorků. I nadále platí, že byly pozitivní pouze dva kusy, a to z 5. 6. a 21. 8. 2001. Tato čísla jsou impozantní a v podstatě potvrzují očekávání. Samozřejmě je možné, že dojde k dalšímu zjištění pozitivního kusu, to však nikterak nezpochybní tvrzení, že riziko výskytu BSE, bovinní spongiformní encefalopatie skotu, je u nás opravdu minimální. V této chvíli Státní veterinární správa ČR netrpělivě očekává, zda vláda odsouhlasí námi požadovanou částku na vyšetřování, aby bylo možné zajistit vyšetřování BSE do konce roku. V současné době je možné říci, že dosud uvolněná částka již byla na vyšetřování vyčerpána.

Odkaz na původní článek