CS / EN
11.12.2001

Z inspekce do inspekce

Už to tak vypadá, že prosincová inspekce Úřadu pro potraviny Evropské komise byla na Státní veterinární správě ČR letos už poslední. Celý první prosincový týden dva inspektoři monitorovali jak na našich hranicích pracují pohraniční veterinární stanice, a to železniční, silniční a na letišti. Logicky tyto stanice nepracují v souladu s legislativou EU, neboť naše země není členskou zemí EU. Nelze očekávat, že na budoucích vnitřních hranicích EU, tj. na hranicích s Polskem, Rakouskem a Německem, popřípadě Slovenskem, bude naše republika budovat stanice podle „evropské“ legislativy na dva až tři roky, což by bylo finančně náročné a nehospodárné. Inspektoři byli ujištěni, že právní odbor Státní veterinární správy a pracuje na novém veterinárním zákoně, který by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2003, což je referenční datum našeho vstupu do EU. Počítáme, že v okamžiku vstupu současné pohraniční veterinární stanice přestanou být vstupními místy do Unie, takovým místem bude prakticky jedině pohraniční veterinární stanice v Praze na Ruzyni. Na jejím vybudování se v současné době intenzivně pracuje, počítá se s příspěvkem z prostředků PHARE a již je vypracován projekt. Inspektoři neměli výhrad k tomu, jakým způsobem je zajištěn veterinární dozor nad potravinami živočišného původu a nad exportem a tranzitem živých zvířat směřujících do zemí EU. Příští rok Státní veterinární správa počítá s dalšími inspekcemi z Bruselu, které budou zkoumat další oblasti veterinárního dozoru. Dále bude v roce 2002 Státní veterinární správa intenzivně pracovat na veterinární legislativě, aby bylo možné do poloviny roku předložit parlamentu a vládě k posouzení nový veterinární zákon, aby mohl nabýt účinnosti k 1. lednu 2003.

Odkaz na původní článek