CS / EN
10.12.2001

Zdraví kapři na vánoční stůl

Jako každoročně budou inspektoři veterinárních správ kontrolovat prodej kaprů, zda se děje tak, jak má, především s ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání. Hlavně budou sledovat, jak prodejci s kapry zacházejí, zda je usmrcují tak, jak mají, zda kaprům násilně nevytlačují jikry nebo mlíčí, aby zjistili o jaké pohlaví jde, či zda jim při manipulaci nevtlačují prsty do očí nebo pod skřele. Kapři se usmrcují tak, že se omráčí tupým předmětem na temeno (nad očima) a následně se jim přetnou žaberní oblouky. Při této příležitosti je na místě připomenout, že kapři chovaní pro vánoční stůl nejsou vhodní k vypouštění zpět do přírody, a je jedno jestli do řeky nebo do rybníka. Tyto ryby, které jsou před prodejem drženy v sádkách, nespí, lační, ztratí všechny zásobní látky a nejsou proto připraveni dobře přezimovat a zpravidla uhynou. To bohužel potvrzují případy z minulých let, kdy neprodaní kapři, kteří byli vypuštěni do rybníků, lekli. Proto Státní veterinární správa, která vám vždy dobře radí, doporučuje: Kapři patří na talíř a kosti? Ovocnému stromoví od večeře kosti a prasátko na stěnu, tomu, kdo se postí. A tomu také bude štědrovečerní kapr lépe chutnat.

Odkaz na původní článek