CS / EN
05.12.2001

O šíři veterinárního pohledu na svět

V úterý 4.12.se odpoledne na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně sešly nejvyšší veterinární špičky ČR. Oba děkani veterinárních fakult, Vladimír Večerek a Miroslav Svoboda, se s ústředním ředitelem Státní veterinární správy Josefem Holejšovským a reprezentací Komory veterinárních lékařů s jejím nově jmenovaným prezidentem Františkem Špručkem dohodli na další spolupráci a na její prospěšnosti. Možnosti součinnosti se otevírají zejména při vzdělávání nových veterinářů, je nutné zvýšit jejich etické, ekonomické a právní povědomí. Cílem by mělo být dosáhnout reálnější orientace při nástupu do praxe, zejména, aby absolventi nepolevovali ve svém prvotním nadšení pro obor a měli zájem o nástup do praxe i do státní služby a přitom důsledně sledovali všechny odborné trendy ve světě. Jednou z hlavních priorit je welfare zvířat hospodářských i těch v domácích chovech. Josef Holejšovský zdůraznil, že kromě toho veterinární praxe není pouze léčení zvířat, ale i dozor nad potravním řetězcem a s tím souvisí i umět dokumentovat vlastní činnost. Všichni účastníci setkání zdůraznili, že je třeba podporovat autoritu a důvěryhodnost soukromého veterinárního lékaře, který nese zodpovědnost svými osvědčeními (certifikáty) za zdraví zvířat a za bezpečnost potravního řetězce. Má-li osvědčovat vstupy do potravního řetězce zdravotním osvědčením pro jatečná zvířata, musí mít důvěru kompetentní státní veterinární autority. Diskutuje se, že pro každý chov musí být takový veterinář stanoven. Je jasné, že bude navržen regionální komorou veterinárních lékařů a schválen místně příslušnou veterinární autoritou. Důvod případného neschválení, které se očekává zcela výjimečně, bude muset veterinární autorita zdokladovat a vysvětlit regionální komoře veterinárních lékařů. Důležité je i věnovat pozornost celoživotnímu vzdělávání veterinárních lékařů, za tím účelem také Státní veterinární správa připravuje Školící středisko a Komora veterinárních lékařů a Univerzita v Brně nabízejí speciální školicí programy. Šéf Státní veterinární správy, souhlasil s prezidentem Komory veterinárních lékařů, Františkem Špručkem i s reprezentací veterinárních fakult, že by bylo dobře, aby celý stav veterinárních lékařů reprezentovala jedna organizace, to znamená nejen soukromé veterináře, ale i ty „státní“, kterých je ve Státní veterinární správě kolem devíti set, i ty, kteří pracují například v České zemědělské a potravinářské inspekci, ve školství, výzkumu, v rezortech zemědělství, zdravotnictví i obrany. Jednání o tom budou dále pokračovat. Zároveň Josef Holejšovský, i ostatní zúčastnění, velmi ocenil přínos všech, kdo usilují o dobrou pohodu zvířat – welfare, ať už jde o veterináře soukromé či úřední, Ministerstvo zemědělství, soukromé osoby, ale zejména jde-li o nevládní organizace, které se tomuto tématu věnují s plným nasazením. Spolupráci veterinární správy s ochranářskými organizacemi při několika příležitostech ocenily i inspekce Evropské komise, které u nás tuto problematiku posuzovaly. Ochranářské organizace mají poněkud jiné možnosti, které státní správa nemá, dobrá spolupráce však přináší ovoce, například v samotné praxi, při tvorbě veterinární legislativy, či pořádání odborných seminářů.

Odkaz na původní článek