CS / EN
03.12.2001

Hovězí z dovozu musí být označováno

Státní veterinární správa ČR avizuje, že od prvního ledna 2002 budou muset všechny případné dovozy hovězího masa obsahovat, v souladu s naší platnou legislativou, sdělení – ve které zemi se tele narodilo, kde bylo dobytče vykrmeno a kde bylo poraženo. Tato povinnost bude od ledna 2002 začleněna do veterinárních podmínek pro dovoz, které Státní veterinární správa žadatelům o dovoz stanovuje. A toto opatření vyplývá z ustanovení vyhlášky č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18, písmena a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby a ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. Vyhláška č. 326/2001 nabyla účinnost od prvního října 2001. Povinnost uvést název země, kde se zvíře narodilo, kde bylo vykrmeno a kde bylo poraženo, v případě uvádění hovězího masa do oběhu, byla v okamžiku vydání vyhlášky odložena právě na 1. ledna 2002. Toto opatření má ten smysl, aby bylo možné v každém případě doložit původ potravin živočišného původu.

Odkaz na původní článek