CS / EN
26.11.2001

I cesty BSE jsou nevyzpytatelné

K dnešnímu dni bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vyšetřeno již 95 190 mozků poražených krav a se stále stejným výsledkem, dosud pouze dva pozitivní kusy. Spekulovat o cestě, kudy se do našich chovů tato zákeřná nemoc dostala lze při tak malém výskytu dost těžko. To naši sousedé na Slovensku „jsou na tom lépe“, mají již čtyři pozitivní kusy na něco málo přes 20 000 vyšetření. Ovšem i zde vystopovat, co ona pozitivní dobytčata pozřela před několika roky, je dost obtížné. Možná by šlo zjistit nějakého společného jmenovatele. Bude to však zajisté svízelné. Státní veterinární správa ČR v souvislosti s dalším, čtvrtým, případem BSE na Slovensku zatím neuvažuje o změně postupu při posuzování případných dovozů hovězího masa i živých zvířat. Toto onemocnění není infekční – v tom smyslu, že není přenosné ze zvířete na zvíře. Pro lze povolovat dovozy masa za podmínek, jde-li o maso z mladších kusů, tak bez problémů, ze starších 30 měsíců musí být certifikováno, že byl kus vyšetřen na BSE. Živá zvířata pak lze dovézt pouze z chovu a regionu BSE prostého. Stejným způsobem navrhuje Státní veterinární správa ČR postupovat i vůči členským zemím EU, aby se tak dosud přetrvávající disproporce odstranila.

Odkaz na původní článek