CS / EN
26.10.2001

Peníze na vyšetřování BSE vláda dala. Děkujeme

Do konce roku tak Státní veterinární správa ČR pokryje z uvolněných více než 50 milionů korun všechny náklady na vyšetřování skotu, které vyplývají z veterinárních opatření, přijatých Ministerstvem zemědělství na návrh Státní veterinární správy. To znamená, že na BSE se vyšetřuje všechen jatečný skot starší než 30 měsíců a zvířata nutně poražená ve stáří vyšším než 24 měsíců a 2 600 uhynulých nebo utracených zvířat (rozsah monitoringu odpovídá požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 999/2001). Je dobře, že vláda ČR odsouhlasila, aby část peněz, které byly již schváleny v dubnu na pokrytí nákladů na veterinární opatření proti slintavce a kulhavce a nebyly vyčerpány, byla využita jinak. Z této zbylé částky bylo na monitorování výskytu spongiformní encefalopatie skotu (BSE) schváleno něco málo přes 50 milionů korun. Do konce roku je tak zažehnána situace, kdy by při nedostatku prostředků musely náklady na vyšetřování hradit jatka a v konečném důsledku by to zcela jistě pocítili farmáři. V příštím roce se situace změní. Jak již při různých příležitostech několikrát řekl ministr zemědělství, počítá se s tím, že náklady na vyšetřování BSE na základě novelizované vyhlášky č. 287/1999 (změna se týká zpoplatnění veterinární prohlídky na jatkách) budou povinni hradit zpracovatelé. Toto je vize pro zpracovatele a ve svém důsledku i zemědělce vpravdě infaustní.

Odkaz na původní článek