Zveřejněno: 31.05.2017

SVS se účastnila zasedání Světové organizace pro zdraví zvířat

 

Ve dnech 21. – 26. května 2017 se v Paříži uskutečnilo již 85. plenární zasedání Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Mezi delegacemi 180 členských zemí nechybělo pochopitelně ani české zastoupení v čele s ústředním ředitelem Státní veterinární správy (SVS) Zbyňkem Semerádem.

Konference se v letošním roce účastnilo 900 veterinárních odborníků včetně mnoha vědců a zástupců mezinárodních, regionálních i státních institucí. Český veterinární dozor kromě ústředního ředitele letos v Paříži reprezentovali ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Petr Šatrán a vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat Milada Dubská.

Mezi hlavní témata, jimiž se veterinární experti z celého světa zabývali, patřila letos například antimikrobiální rezistence a spolupráce veřejných institucí a soukromých subjektů v oblasti zdraví zvířat. Na závěr zasedání OIE jeho účastníci schválili 39 rezolucí včetně nových či novelizovaných standardů a zásad, které mají chránit a zlepšovat zdraví a pohodu zvířat. Jako nový 181. člen OIE byl přijat ostrovní stát Curaçao, který byl donedávna součástí Nizozemských Antil.

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE – The World Organisation for Animal Health) je mezinárodní organizace zabývající se zdravím zvířat, která byla založena v roce 1924. OIE čítá v současnosti 181 členských zemí a představuje jakousi obdobu WHO (Světové zdravotnická organizace). Cílem OIE je ochrana zdraví zvířat a to především v oblasti infekčních nemocí zvířat. V době vzniku této instituce bylo tehdejší Československo jedním ze zakládajících členů organizace.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.06.2019

SVS kvůli horku pozastavila odbavování zásilek hospodářských zvířat na větší vzdálenosti

 

SVS v souvislosti s aktuálními extrémními teplotami nebude v následujících třech dnech (26. – 28. 6. 2019) odbavovat zásilky hospodářských zvířat z České republiky na vzdálenost delší než 600 km. SVS situaci nadále sleduje…

 

Zveřejněno:

Kontrola SVS zachytila v liberecké restauraci přes 260 kg masa neznámého původu

 

Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji při nedávné kontrole restaurace v Liberci zajistili více než 260 kg masa, u kterého provozovatel nebyl schopen řádně doložit jeho původ.

 

Zveřejněno: 20.06.2019

Med od včel ze střechy sídla SVS v centru Prahy vyhověl při všech vyšetřeních

 

Téměř přesně na den před rokem představila Státní veterinární správa společně se Státním veterinárním ústavem Praha (SVÚ) svůj projekt, v jehož rámci bylo na střešní terase budovy ústředí SVS ve Slezské ulici na pražských Vinohradech instalováno pět včelích úlů. SVÚ v rámci projektu aktuálně vyšetřil med z historicky první snůšky medu „veterinárních včel“. Med ze střechy Domu zemědělské…