CS / EN
18.08.2017

SVS provedla letos více než 300 kontrol přepravy živočišných produktů

Velmi užitečným nástrojem veterinárního dozoru jsou zejména v posledních letech kontroly prováděné ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou ČR. V dosavadním průběhu roku provedli úřední veterinární lékaři spolu s policisty nebo celníky více než 300 kontrol na silnici a dalších 44 následných kontrol v místě určení zásilky. V bezmála osmdesáti případech zjistili při kontrole nějakou závadu. Nejčastěji se jednalo o pochybení administrativního charakteru, v některých případech však byly zjištěny závažnější prohřešky a došlo k odhalení potravin nevhodných k lidské spotřebě. Za zjištěná porušení legislativy SVS uložila zatím pokuty v souhrnné výši přes 200.000 Kč.

Rukama úředních veterinárních lékařů dosud letos při kontrolách přepravy živočišných produktů prošlo více jak 1000 tun potravin a bezmála 2,5 milionu kusů vajec. Navráceny zpět odesilateli či zlikvidovány jako nepoživatelné byly tři tuny výrobků.

Poslední společná kontrolní akce s policisty proběhla na celém území ČR na přelomu července a srpna. V jejím rámci bylo na silnicích zkontrolováno 250 dopravních prostředků a dobrou zprávou je, že z veterinárního pohledu byly zjištěny pouze tři závady,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Jednalo se o nedostatečné zabezpečení potraviny před kontaminací z vnějšího prostředí. Zároveň bylo zjištěno, že příchod zásilky nebyl dopředu nahlášen krajské veterinární správě, jak ukládá legislativa. U dalšího přepravce pak bylo zjištěno, že nemá registraci pro přepravu potravin a zároveň měl nedostatky v dodacích listech.

V důsledku nákazové situace u zvířat (africký mor prasat) se SVS během těchto kontrol zaměřila také na to, zda se na území ČR nedostávají potraviny a předměty, které by mohly obsahovat původce nebezpečných nákaz zvířat, konkrétně potraviny pocházející ze třetích zemí určené pro soukromou spotřebu posádky dopravního prostředku (tzv. svačinky). V této oblasti žádné pochybení nebylo zjištěno.

Pravomoci zastavovat nákladní vozidla nevyužívají veterinární inspektoři nejen při kontrolách v oblasti hygieny potravin, ale také například přepravy zvířat.  Také pro přepravu takových zásilek platí přísná pravidla, která je nutné důsledně dodržovat, ale také kontrolovat. Spolupráce SVS a Policie ČR má i jiné formy, kupříkladu díky informacím obdrženým od policistů se v posledních letech podařilo odhalit několik problémových prodejců v pražské tržnici SAPA či na jiných místech.

K prohloubení vzájemné spolupráce s policií přispěla také dohoda, kterou vedoucí představitelé obou institucí podepsali loni v březnu. O podpisu dohody jsme tehdy informovali v tiskové zprávě: https://www.svscr.cz/statni_veterinarni_sprava_a_policie_cr/.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek