CS / EN
01.04.2016

Státní veterinární správa a Policie ČR budou spolupracovat ještě intenzivněji

Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) MVDr. Zbyněk Semerád a policejní prezident brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý tento týden podepsali dohodu, která by měla zintenzivnit dlouhodobou spolupráci obou institucí v oblasti kontrol, vedení trestních řízení, poskytování informací či vzdělávání. Dohoda by měla zefektivnit boj proti pytláctví a nelegálnímu obchodu se zvěřinou, nebo zlepšit objasňování případů podezření z týrání zvířat. Počítá také se společnými kontrolními akcemi policistů a úředních veterinárních lékařů.

Pokud policisté při plnění svých úkolů (například silničních kontrol) pojmou podezření, že došlo k porušení povinností spojených s přepravou zvířat, živočišných produktů či nakládání se zvěřinou, neprodleně o tom dle dohody budou informovat SVS. Ta na základě obdržených informací rozhodne o nutnosti zahájení veterinární kontroly. Policistům budou za tímto účelem nepřetržitě k dispozici pohotovostní telefonní linky SVS.

V odůvodněných případech počítá dohoda i s prováděním společných kontrolních akcí policistů a úředních veterinárních lékařů, zaměřených na plnění povinností při přepravě a obchodování s veterinárním zbožím. Policisté by tak mohli například společně s úředními veterinárními lékaři zastavovat a kontrolovat vytipované kamiony či společně vstupovat do objektů, u nichž je podezření na probíhající nelegální činnost.

Dohoda rovněž upravuje součinnost obou institucí v oblasti trestního řízení. Pokud policejní orgán v jeho průběhu získá informace nasvědčující tomu, že v souvislosti s případem došlo k porušení povinnosti stanovených právními předpisy na ochranu zvířat, bude o tom neprodleně písemně informovat SVS. U trestních řízení pro trestný čin pytláctví budou naopak policisté moci vyžadovat od SVS informace o dosavadních kontrolách v oblasti nakládání se zvěřinou.

Dle dohody je SVS za legislativou stanovených podmínek oprávněna v případě potřeby požádat policii o ochranu a součinnost při výkonu svých rozhodnutí. V některých případech se totiž úřední veterinární lékaři setkávají s tím, že je kontrolovaná osoba odmítne pustit do objektu či na pozemek. Stává se i to, že jsou zaměstnanci SVS při kontrole slovně, v některých případech dokonce fyzicky napadáni.

SVS bude dle dohody informovat Policii ČR o případném výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka nebo o vzniku jiných mimořádných událostí.

„Dohoda neopomíná ani důležitou oblast vzdělávání. Obě strany do budoucna umožní svým pracovníkům účastnit se vzdělávacích akcí druhé strany“, dodává Zbyněk Semerád.

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek