Zveřejněno: 24.09.2018

SVS představila na jednání OIE základní opatření při úspěšném řešení AMP

 

V uplynulém týdnu proběhla v gruzínském Tbilisi 28. Konference OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat) pro Evropu, které se rovněž účastnili zástupci Státní veterinární správy (SVS) z České republiky. Součástí letošní konference byla mimo jiné panelová diskuse zaměřená na několik veterinárních témat, například na ptačí chřipku, africký mor prasat (AMP), vzteklinu, mor malých přežvýkavců, ale také na biologickou bezpečnost nebo dobré životní podmínky zvířat.

Není náhodou, že se česká delegace vedená ústředním ředitelem SVS Zbyňkem Semerádem, detailně věnovala ve svém příspěvku eradikaci AMP, který se od loňského června v ČR vyskytuje. Zástupci SVS kolegům v OIE detailně vysvětlili přístup a použité nástroje, které napomáhají k likvidaci této nákazy. Právě aplikace některých alternativních opatření, která nebyla v podobné situaci uplatněna v jiných státech, zajistila omezení lokalizace nákazy na Zlínsko, což je z mezinárodního hlediska jedinečné. Mezi velmi účinná patřil a patří sběr a likvidace kadáverů, instalace elektrických a pachových ohradníků, zanechaná nesklizená pole nebo regulace lovu a odlov divočáků policejními odstřelovači. Součástí prezentované problematiky AMP bylo rovněž zhotovení plakátu (posteru), který nejdůležitější opatření a nástroje popisoval a ilustroval.

 

Poster ASF (1,7 MB)

 

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.