CS / EN
24.07.2019

SVS nebude kvůli horku v následující dva dny odbavovat zásilky hospodářských zvířat na větší vzdálenosti

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálními teplotami vzduchu přesahujícími 30 °C nebude v následujících dvou dnech (25. a 26. 7. 2019) odbavovat žádné zásilky hospodářských zvířat z České republiky na vzdálenost delší než 600 km. Podobně na extrémní počasí SVS reagovala již koncem června. Pokud budou vysoké teploty pokračovat i nadále, je připravena na situaci reagovat a pozastavení odbavování prodloužit. Pro další období zůstávají v platnosti podmínky pro odbavení zásilky zvířat a systém zpětných kontrol, jak již SVS avizovala.

Podle příslušného nařízení EU musí být během celého průběhu přepravy dodržena pro všechna zvířata v dopravním prostředku teplota v rozsahu 5°C až 30°C s tolerancí +/- 5°C ve vztahu k vnější teplotě. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda se dopravní prostředek pohybuje, či zda stojí. Při venkovních teplotách ovzduší nad 30 °C je prakticky nemožné udržet předepsanou teplotu v prostoru se zvířaty bez použití temperovaného vozidla.

Vzhledem k očekáváným vysokým teplotám SVS již v první polovině června upozornila přepravce hospodářských zvířat na nutnost dodržovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat při přepravě. Pro letošní léto pak SVS zavedla systém zpětných kontrol, v jehož rámci musí přepravci příslušné krajské veterinární správě (KVS) do 30 dnů od ukončení cesty zaslat KVS kopii knihy jízd a teplotního záznamu.

Pokud při kontrole dokumentů KVS zjistí překročení plánu cesty či nedodržení teplotních limitů, či dopravce požadované dokumenty nedodá, bude mu uložena pokuta. Další zásilky stejným vozidlem při teplotě nad 30°C na vzdálenosti přes 600 km pak nebudou stejnému přepravci ze strany KVS odbaveny. S dopravcem, u něhož bude zjištěn obdobný přestupek třikrát, bude zahájeno řízení o dočasném zákazu přepravy zvířat na území ČR.

Společné stanovisko ministerstva zemědělství a SVS k problematice dlouhodobé přepravy zvířat naleznete na následujícím odkazu: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ochrana-zvirat-pri-preprave/.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek