Zveřejněno: 25.04.2019

SVS na evropském fóru zaměřeném na kontrolu slintavky a kulhavky

 

Státní veterinární správa (SVS) se minulý týden účastnila pravidelného jednání Evropské komise pro kontrolu slintavky a kulhavky (EuFMD). Veterinární odborníci se během jednání shodli na nezbytnosti koordinovaného postupu při činnostech vedoucích ke snižování rizika zavlečení této nákazy do Evropy. Mimo jiné na potřebě řešit globální dostupnost vakcín. Zvýšené riziko v současné době představují některé sousedící regiony, především sever Afriky či některé části Asie, kam se šíří virové linie, které se v těchto oblastech dříve nevyskytovaly.

Setkání se za Českou republiku zúčastnil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Petr Šatrán a vedoucí oddělní ochrany zdraví zvířat Milada Dubská.

Jako závažné byly během jednání ohodnoceny zejména opakované případy zavlečení virů slintavky a kulhavky (SLAK) ze západní Afriky do severní Afriky a různorodá škála typů a linií virů této nákazy cirkulujících ve východním středomoří a v oblastech západní Asie. V Alžírsku, Tunisku a Maroku byly zjištěny virové linie, jež mají souvislost s viry cirkulujícími v západoafrických zemích. Jde o významnou změnu nákazové situace a zároveň zvýšení rizika pro země bez výskytu SLAK v Evropě. Riziko pro Evropu představuje také významná virová linie, která se šíří ve státech Perského zálivu, Středního východu, jihovýchodní a východní Asie, tedy v zemích mimo její normální geografický výskyt.

Většina států Evropy má status země prosté SLAK, bez vakcinace, což je nejvyšší možný status. Zavlečení nákazy by znamenalo astronomické ztráty. Proto se EU a další evropské státy snaží podporovat tlumení nákazy vně svých hranic a tím snižovat riziko zavlečení nákazy. Pomoc se týká především podpory diagnostických kapacit a vakcinačních programů. Tyto aktivity vedou ke snižování rizika zavlečení nákazy na území EU.

Během jednání byl také zdůrazněn význam řešení globální dostupnosti vakcín. Proti SLAK je možné účinně vakcinovat. Je však nutné znát subtyp, který se vyskytuje. Provádět sledování výskytu subtypů a udržování antigenní vakcinační banky by bylo z ekonomického hlediska pro ČR nereálné, proto se ČR podílí na této mezinárodní aktivitě. Ta v rámci krizové připravenosti zajišťuje ČR v případě zavlečení nákazy přístup k aktuálním vakcinačním antigenům.

Dalším nesporným přínosem je i vzdělávání českých veterinárních lékařů. EU FMD organizuje praktická cvičení v zemích, kde se SLAK vyskytuje a díky tomu jsou v ČR veterináři, kteří s touto nákazou mají praktickou zkušenost. Tato školení jsou plně hrazena EU FMD.

Veterinární odborníci na závěr jednání EuFMD zdůraznili nezbytnost koordinace kontroly výskytu slintavky a kulhavky a integrovaného přístupu ke kontrole výskytu nejzávažnějších přeshraničních nákaz v Africe a Asii. Vzhledem k obrovskému ekonomickému dopadu třeba i jediného případu zavlečení slintavky a kulhavky do států Evropy a s ohledem na rizika vyplývající z popsané  nákazové situace je nadále nezbytná jednotná strategie členských států EuFMD a společný postup při provádění a financování všech činností nutných ke snižování těchto rizik.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 17.05.2019

Výrobce kebabu z Prachaticka přepravoval více než tunu kuřecího masa v nevhodných podmínkách

 

Policisté na benzínové stanici v Českém Krumlově zajistili dvě dodávky mezi nimiž probíhala překládka více než šesti desítek přepravek chlazeného kuřecího masa. Při kontrole, kterou na místě provedli, veterinární inspektoři zjistili, že se jedná o maso neznámého původu, k němuž nemá přepravce žádné doklady.

 

Zveřejněno: 12.05.2019

SVS prezentuje svou činnost na Národní výstavě hospodářských zvířat

 

SVS se letos po dvou letech opět účastní Národní výstavy hospodářských zvířat, která se koná na brněnském výstavišti od 12. do 15. května. Vedle Národní výstavy na výstavišti souběžně proběhne také Veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava myslivosti. SVS představí svou činnost veřejnosti na stánku SVS umístěném v pavilonu P.

 

Zveřejněno: 10.05.2019

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2018

 

Výroční zpráva přináší detailní pohled na působnost a činnost Státní veterinární správy v roce 2018 a její součástí jsou také výsledky odborných činností úřadu za rok 2018.