Zveřejněno: 04.10.2018

Světový den zvířat

 

Kontroly welfare zvířat jsou nedílnou součástí dozorové činnosti SVS

 

Výročí úmrtí sv. Františka z Assisi – patrona zvířat je každoročně spojené se Světovým dnem zvířat, který si připomínají chovatelé a milovníci zvířat po celém světě. Státní veterinární správa (SVS) vzhledem k náplni své práce, nemůže být výjimkou. Jedním z hlavních úkolů SVS je problematika správných životních podmínek zvířat, zkráceně nazývaná welfare neboli pohody zvířat. Veterinární inspektoři v oblasti welfare každoročně uskuteční několik tisíc kontrol chovů hospodářských i zájmových zvířat.

Od začátku letošního roku do konce září provedli úřední veterinární lékaři SVS v oblasti welfare přes 5200 kontrol (srovnatelně jako ve stejném období loni). Více než 4300 kontrol bylo bez závady. Naopak nějakou závadu zjistili zhruba při 900 kontrol, oproti loňsku tak počet kontrol se závadou mírně stoupl. Největší část bezmála 2850 kontrol, se týkala zájmových zvířat. Na kontroly hospodářských zvířat jich připadlo téměř 2120. V uvedeném období bylo zkontrolováno 9,7 milionu zvířat, z toho 95 % představovala zvířata hospodářská. Nárůst v počtu kontrolovaných hospodářských zvířat lze vysvětlit tím, že o letošních prázdninách běžela mimořádná kontrolní akce zaměřená na welfare nosnic. Veterinární inspektoři se však také zaměřují na zvířata v cirkusech, v zoologických zahradách, či laboratorní zvířata. Kontroly jsou prováděny jak na základě víceletých plánů, tak na základě obdržených podnětů. Kontrol na základě podnětů z dlouhodobého hlediska přibývá a představují 45 % z celkového počtu, od začátku roku jich bylo uskutečněno cca 2370.

Pokud jde o zájmové chovy, zaznamenává SVS již řadu let rostoucí zájem veřejnosti i médií o problematiku podmínek pro zvířata. Řada podnětů se ukáže jako opodstatněných a kontroly provedené na jejich základě prokáží porušení předpisů. Avšak u nemalé části podnětů jde o sousedské občanské spory. Ne každé porušení podmínek chovu znamená týrání zvířat tak, jak to vnímá veřejnost, to znamená, že porušení má za následek poškození zdraví nebo úhyn daného zvířete.

Podobně jako v předchozích letech, i letos SVS spoluorganizuje mezinárodní konferenci o welfare zvířat na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU), která se uskuteční 11. října 2018. Letošní 25. ročník pod názvem „Ochrana zvířat a welfare“ se navíc koná u příležitosti 100. výročí založení VFU Brno. Odborné přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí se letos zaměří například na welfare v chovech prasat, welfare skotu, ovcí a koz, útoky psů na hospodářská zvířata, umísťování zvířat do náhradní péče nebo na welfare koní.

V oblasti welfare je nesmírně důležitá osvěta, nejlépe již od raného věku. Každý by si měl uvědomit ještě před pořízením zvířete nároky na péči, a to zda se dokáže o svého zvířecího přítele postarat po celý jeho život. SVS proto již druhým rokem organizuje vzdělávací projekt pro děti v mateřských školkách „Máme rádi zvířata“. V průběhu září a října postupně probíhají besedy o zásadách správného chování ke zvířatům ve více než 300 mateřských školkách po celé ČR.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 22.05.2019

SVS dosud nařídila či nařídí mimořádná veterinární opatření 12 příjemcům zásilek drůbežího masa

 

SVS dosud na základě zjištění přítomnosti salmonel v drůbežím mase nařídila či nařídí individuální mimořádná veterinární opatření (MVO) celkem dvanácti příjemcům zásilek masa ze zahraničí. Ve všech případech se jednalo o maso původem z Polska.

 

Zveřejněno: 17.05.2019

Výrobce kebabu z Prachaticka přepravoval více než tunu kuřecího masa v nevhodných podmínkách

 

Policisté na benzínové stanici v Českém Krumlově zajistili dvě dodávky mezi nimiž probíhala překládka více než šesti desítek přepravek chlazeného kuřecího masa. Při kontrole, kterou na místě provedli, veterinární inspektoři zjistili, že se jedná o maso neznámého původu, k němuž nemá přepravce žádné doklady.

 

Zveřejněno: 12.05.2019

SVS prezentuje svou činnost na Národní výstavě hospodářských zvířat

 

SVS se letos po dvou letech opět účastní Národní výstavy hospodářských zvířat, která se koná na brněnském výstavišti od 12. do 15. května. Vedle Národní výstavy na výstavišti souběžně proběhne také Veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava myslivosti. SVS představí svou činnost veřejnosti na stánku SVS umístěném v pavilonu P.