Zveřejněno: 04.10.2018

Světový den zvířat

 

Kontroly welfare zvířat jsou nedílnou součástí dozorové činnosti SVS

 

Výročí úmrtí sv. Františka z Assisi – patrona zvířat je každoročně spojené se Světovým dnem zvířat, který si připomínají chovatelé a milovníci zvířat po celém světě. Státní veterinární správa (SVS) vzhledem k náplni své práce, nemůže být výjimkou. Jedním z hlavních úkolů SVS je problematika správných životních podmínek zvířat, zkráceně nazývaná welfare neboli pohody zvířat. Veterinární inspektoři v oblasti welfare každoročně uskuteční několik tisíc kontrol chovů hospodářských i zájmových zvířat.

Od začátku letošního roku do konce září provedli úřední veterinární lékaři SVS v oblasti welfare přes 5200 kontrol (srovnatelně jako ve stejném období loni). Více než 4300 kontrol bylo bez závady. Naopak nějakou závadu zjistili zhruba při 900 kontrol, oproti loňsku tak počet kontrol se závadou mírně stoupl. Největší část bezmála 2850 kontrol, se týkala zájmových zvířat. Na kontroly hospodářských zvířat jich připadlo téměř 2120. V uvedeném období bylo zkontrolováno 9,7 milionu zvířat, z toho 95 % představovala zvířata hospodářská. Nárůst v počtu kontrolovaných hospodářských zvířat lze vysvětlit tím, že o letošních prázdninách běžela mimořádná kontrolní akce zaměřená na welfare nosnic. Veterinární inspektoři se však také zaměřují na zvířata v cirkusech, v zoologických zahradách, či laboratorní zvířata. Kontroly jsou prováděny jak na základě víceletých plánů, tak na základě obdržených podnětů. Kontrol na základě podnětů z dlouhodobého hlediska přibývá a představují 45 % z celkového počtu, od začátku roku jich bylo uskutečněno cca 2370.

Pokud jde o zájmové chovy, zaznamenává SVS již řadu let rostoucí zájem veřejnosti i médií o problematiku podmínek pro zvířata. Řada podnětů se ukáže jako opodstatněných a kontroly provedené na jejich základě prokáží porušení předpisů. Avšak u nemalé části podnětů jde o sousedské občanské spory. Ne každé porušení podmínek chovu znamená týrání zvířat tak, jak to vnímá veřejnost, to znamená, že porušení má za následek poškození zdraví nebo úhyn daného zvířete.

Podobně jako v předchozích letech, i letos SVS spoluorganizuje mezinárodní konferenci o welfare zvířat na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU), která se uskuteční 11. října 2018. Letošní 25. ročník pod názvem „Ochrana zvířat a welfare“ se navíc koná u příležitosti 100. výročí založení VFU Brno. Odborné přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí se letos zaměří například na welfare v chovech prasat, welfare skotu, ovcí a koz, útoky psů na hospodářská zvířata, umísťování zvířat do náhradní péče nebo na welfare koní.

V oblasti welfare je nesmírně důležitá osvěta, nejlépe již od raného věku. Každý by si měl uvědomit ještě před pořízením zvířete nároky na péči, a to zda se dokáže o svého zvířecího přítele postarat po celý jeho život. SVS proto již druhým rokem organizuje vzdělávací projekt pro děti v mateřských školkách „Máme rádi zvířata“. V průběhu září a října postupně probíhají besedy o zásadách správného chování ke zvířatům ve více než 300 mateřských školkách po celé ČR.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 20.02.2019

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 11. 2. 2019

 

V České republice potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat v populaci prasat divokých. Vyšetření prokázala nákazu u dvou kusů uhynulých divokých prasat na Zlínsku. V následujícím článku naleznete aktualizované informace o vývoji nákazové situaci a činnosti SVS v souvislosti s případem. Naleznete zde také důležité související dokumenty.

 

Zveřejněno:

V polském hovězím dovezeném do ČR dnes čeští veterinární inspektoři odhalili nebezpečnou salmonelu. SVS zavádí mimořádná veterinární opatření

 

SVS nařídila okamžité stáhnutí z prodeje přibližně 700 kilogramů hovězího z Polska. Rozbory totiž potvrdily, že obsahuje bakterie salmonely.

 

Zveřejněno: 19.02.2019

Přeprava 130 kg živočišných produktů v absolutně nevyhovujících podmínkách

 

Společná kontrola pracovníků Státní veterinární správy a pražských celníků odhalila přepravu živočišných produktů v nevyhovujících podmínkách.