Zveřejněno: 31.07.2012

Strategické cíle SVS v oblasti zdraví zvířat

 

Na webových stránkách Státní veterinární správy je nyní dostupná publikace „Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2011“, ze které vyplývá, jaká je nákazová situace V ČR. Jsou zde uvedeny veškeré výsledky vyšetřování a monitoringu tak, jak stanoví Metodika kontroly zdraví zvířat.

Naše republika je uznána za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat – brucelózy skotu, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, Aujeszkyho choroby prasat a vztekliny, to však neznamená, že je Státní veterinární správa nečinná a jsme spokojeni sami se sebou.

I nadále se podílíme na ozdravování od nebezpečných nákaz a snížení prevalence původců nebezpečných nákaz, pokračuje Národní ozdravovací programu od infekční rhinotracheitidy skotu (IBR), Národní program pro tlumení salmonel v chovech drůbeže, pokračuje monitoring BSE u skotu, klusavky u ovcí a koz, pokračuje vakcinační program a monitoring katarální horečky ovcí a monitoring aviární influenzy. BSE už nevnímáme jako aktuální roziko, ozdravovací program od IBR se chýlí ke konci a ani aviární influenza, zdá se, nehrozí.

Státní veterinární správa se pečlivě věnuje ochraně státního území před zavlečením aktuálně se vyskytujících nákaz v zemích EU nebo ve třetích zemích, jde zejména o slintavku a kulhavku, vzteklinu, katarální horečku ovcí, aviární influenzu, klasický mor prasat apod. Stále zdokonalujeme pohotovostní plány v případě podezření nebo výskytu nebezpečných nákaz, zajištujeme vzdělávání úředních veterinárních lékařů, soukromých veterinárních lékařů a chovatelské veřejnosti.

Zpráva informuje též o výsledcích kontrol biologické bezpečnosti v hospodářstvích zaměřené mj. na provádění povinných preventivních úkonů stanovených Metodikou kontroly zdraví zvířat. Jde zejména o zdravotní zkoušky prováděné ve vztahu k udržení statusu země prosté nákaz a k dodatečným garancím a vyšetření v rámci monitoringu a ozdravovacích programů. Součástí těchto kontrol jsou též administrativní kontroly pohotovostních plánů u chovatelů. V hospodářstvích jsou kontrolovány také dokumenty, které doprovázejí zvířata při jejich přesunech v rámci ČR a EU. Kontrolujeme též používání veterinárních léčivých přípravků v návaznosti na bezpečnost potravin. Je potřeba zmínit i kontroly u soukromých veterinárních lékařů, kteří provádějí úkony pro chovatele.

Lze jen zopakovat, že nákazová situace v ČR je příznivá, nicméně je třeba usilovat o udržení dosažených statusů a hledět do budoucnosti a umět počítat s případnými riziky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 18.12.2012

Prověřujeme i složení výrobků

 

Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků. Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno…

 

Zveřejněno: 14.12.2012

Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty

 

Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala myslivce, aby počítali s rizikem, že se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou. A právě tento týden diagnostikoval Státní veterinární ústav Olomouc případ Aujezskyho choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se o sedmiletého amerického stafordšírského teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do…

 

Zveřejněno:

Označovat, označovat, označovat!

 

Povinnost správně označovat potraviny, v našem případě potraviny živočišného původu, má smysl, jde přece o zdravotní nezávadnost, ale i jakost a samozřejmě o dosledovatelnost. Za uplynulý týden veterinární inspektoři zjistili několik pochybení v této věci. V Královéhradeckém kraji bylo staženo 15 840 vajec od jičínské firmy. Byla sice zdravotně nezávadná, ale byla nesprávně označena. V obalech označených jako…