CS / EN
01.08.2002

Šílených krav nepřibývá

Další měsíc, červenec, uplynul a je čas na hlášení o stavu šílenosti v našich chovech skotu. Nepřibývá, stále platí to, že u nás byly zjištěny laboratorním vyšetřováním pouze dvě krávy, a to 5. 6. 2001 a 21. 8. 2001.

Ke dnešnímu dni bylo vyšetřeno celkem 216 591 kusů skotu. Za měsíc tak přibylo 11 518 nových vyšetření. Z celkového množství vyšetření bylo za státní peníze vyšetřeno 202 256 kusů. Rozdíl je způsoben tím, že než bylo rozhodnuto o vyšetřování všech kusů starších 30 měsíců, vyšetřovaly od počátku roku některé masokombináty veškerý poražený skot na vlastní náklady. Toto celkové množství – přes 216 tisíc vyšetřených – potvrzuje slova Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy, který loni na počátku vyšetřování řekl, že u nás není důvod očekávat vyšší výskyt kromě několika kusů. Této skutečnosti odpovídá tvrzení Státní veterinární správy, že jednak zákaz zkrmování masokostní moučky z kadáverů, který u nás platí od roku 1991 byl účinný, ale i to, že moučky u nás zemědělci nezkrmovali ani před tímto datem. Nicméně uspokojivé vysvětlení dosavadního výskytu dvou pozitivních kusů neexistuje a zřejmě ani existovat nebude. Přikláníme se názoru, který panuje v zemích s nízkým výskytem, například v Rakousku či Itálii, že mohlo dojít k tzv. křížové kontaminaci, tj. kdy se moučky určené pro prasata a drůbež mohly nedopatřením v mísírnách krmiv dostat do krmení pro skot, ovšem za předpokladu, že byly nedostatečně tepelně zpracovány. Anebo mohlo dojít ke spontánnímu propuknutí onemocnění. To jsou ovšem stále jen hypotézy, které lze těžko potvrdit nebo vyvrátit, protože inkubační doba – od nakažení pro poropuknutí nemoci – trvá až několik let.

Odkaz na původní článek