CS / EN
03.09.2002

Šílené krávy už u nás nebudou?

Skoro by se chtělo říci, že už u nás žádné dobytče BSE – bovinní spongiformní encefalopatií -neboli nemocí šílených krav již neonemocní. Ke dnešnímu dni bylo totiž vyšetřeno již 232 454 krav a jediné dva kusy byly zjištěny loni v červnu a srpnu.

Ostatně ani v ostatní Evropě enormně další případy nepřibývají. Podle statistik francouzských a jiných evropských zemí, kde bylo zjištěno případů nejvíce, šlo nejčastěji o kusy narozené v roce 1995 a 1996. Stejně tak i naše dvě dobytčata. Toto bylo zřejmě období, kdy se na kontinentálním trhu obchodovala závadná britská masokostní moučka a mohla se dostat do krmných směsí pro skot buď přímo, v případě EU, nebo nepřímo – u nás. V ČR, jak známo se moučka skotu do směsí jednak nepřidávala a od roku 1991 to bylo i výslovně zakázáno. V současné době však, přestože nových případů významně nepřibývá, neberou toto nebezpečí v EU na lehkou váhu. Nebere je ani Státní veterinární správa ČR. Všechna opatření – zákazy zkrmování mouček, likvidace specifikovaného rizikového materiálu aj. – jsou stále v platnosti a nepočítá se s jejich zrušením. Předběžná opatrnost se praktikuje i u nás, například se počítá od příštího roku též se zákazem využívání kadáverů pro výrobu masokostních mouček ke krmení zvířat vůbec. Naopak s celkovým zákazem zkrmování masokostních mouček pro krmení nepřežvýkavců počítáme až na okamžik vstupu ČR do EU. Tento zákaz platný v EU byl formulován jako dočasný, i když je stále prodlužován a není zatím zcela jasné, zda nebude popřípadě odvolán, či modifikován. Každopádně je celkové skóre 232 454 vyšetření na dva výskyty úctyhodné a svědčí jednak o tom, že bylo pravdivé tvrzení, že naši zemědělci masokostní moučky před zákazem nepoužívali a že opatření přijatá Státní veterinární správou byla správná. Samozřejmě nelze vyloučit výskyt nějakého dalšího případu, takovéto sporadické zjištění však na věci nic nemění.

Odkaz na původní článek