CS / EN
04.09.2002

Rozlišovat mezi zeměmi s výskytem BSE, ano!

Státní veterinární správa ČR vítá, že dnes nový ministr zemědělství, Jaroslav Palas, rozhodl rozlišovat případné riziko zavlečení BSE na naše území a rozhodl uvolnit dovoz z pěti států EU, kde je výskyt případů BSE srovnatelný s ČR.

Od čtvrtka, 5. září, tak je možné z Dánska, Finska, Lucemburska, Rakouska a Řecka dovážet pro výživu lidí jatečný skot do 24 měsíců stáří, maso a masné výrobky z dobytčat do stáří 30 měsíců. U masa a výrobků z hovězího masa ze zvířat starších 30 měsíců musí být deklarováno vyšetření na BSE, pochopitelně s negativním výsledkem a navíc výrobky nesmí obsahovat mechanicky separované maso. Takže trvá zákaz dovozu pro ty země EU, kde byl zaznamenán vyšší výskyt BSE. To znamená pro Velkou Británii, Irsko, Belgii, Francii, Německo, Holandsko, Španělsko, Portugalsko, a Itálii. A ze zemí mimo EU to jsou: Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Polsko, Slovinsko, Japonsko a Israel. Dá se předpokládat, že tento krok Ministerstva zemědělství ČR bude dobře vnímán i Evropskou unií, neboť náš přístup již byl kritizován, například inspekcemi z Bruselu. Státní veterinární správa ČR bude podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele SVS ČR, samozřejmě i nadále sledovat výskyt BSE v jednotlivých zemích EU. Po polovině září se bude konat v Budapešti schůzka šéfů veterinárních služeb kandidátských států, kde se bude jednat i o tomto tématu – přístupu k BSE.

Odkaz na původní článek