Zveřejněno: 31.10.2018

Rekordní odebírání týraných psů v Pardubickém kraji

 

Inspektoři Státní veterinární správy  (KVS pro Pardubický kraj) se v minulém týdnu zúčastnili spolu s policisty a zástupci obce s rozšířenou působností domovní prohlídky v rodinném domě v Mladějově na Moravě. Na základě stavu chovného prostředí a zdravotního stavu psů veterinární inspektoři okamžitě rozhodli o podání návrhu na umístění všech zvířat do zvláštní péče. Zástupci ORP na základě tohoto návrhu rozhodli přímo na místě o odebrání zvířat. Psi byli následně umístěni do několika útulků v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí, kde jim bude poskytnuta odpovídající péče, včetně péče veterinární.  Jednalo se o nejrozsáhlejší jednorázové odebírání psů na území Pardubického kraje v historii.

Část psů se nacházela ve zhoršeném výživném stavu. Zvířata byla zablešená, měla přerostlé drápy a část z nich měla nejrůznější zdravotní problémy (kašel, výtok z očí, kožní potíže.) Zvířata byla bojácná a defenzivně agresivní. Při kontrole chovného prostředí bylo zjištěno, že část psů se volně pohybovala po nemovitosti, část psů byla zavřená po jednom nebo několika v místnostech uzavřených dveřmi, jiní  psi byli v klecích, přepravkách nebo bednách po jednom až třech jedincích. Chovatelka uvedla, že je v klecích má trvale uzavřené, ven je nepouští, údajně aby se dále nemnožili. Někteří psi měli zhojené rány svědčící o předchozím vzájemném napadání.

Veškeré prostory v domu byly znečištěny psím trusem, který místy tvořil až deseticentimetrovou vrstvu. Prostředí bylo znečištěno také nejrůznějšími odpadky, domem se linul silný čpavkový zápach z rozkládajících se exkrementů. Všude bylo v důsledku toho také velké množství létajícího hmyzu.

Již na základě předchozí letošní kontroly provedené po obdrženém  podnětu ve stejném chovu podala KVS trestní oznámení pro podezření na spáchání trestného činu na Okresní státní zastupitelství. Chovatelé při první kontrole odmítli spolupracovat, pouze předvedli část psů před dům.  Zdravotní stav předvedení zvířat, na jehož základě bylo konstatováno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,  byl důvodem k výše popsaným krokům. Trestní oznámení podané KVS a následné vyšetřování případu orgány činnými v trestním řízení vedly k tomu, že soud umožnil domovní prohlídku, díky níž se podařilo zvířata ze zcela nevyhovujících podmínek odebrat.

 

 


 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.