CS / EN
04.12.2007

Ptačí chřipka opět hrozí?

Zdá se, že s rizikem aviární influenzy budeme muset opět počítat. Již se v uplynulých dnech objevila v Polsku a Rumunsku, v ČR však zatím nikoli. Proto je vhodné připomenout chovatelům, že je nanejvýš nutné věnovat pozornost zdravotnímu stavu chované drůbeže a hlásit místně příslušným krajským veterinárním správám každou podezřelou změnu zdravotního stavu, to znamená každý pokles snášky, vyšší úhyny či snížený příjem potravy.

Toto je obsaženo v Mimořádném veterinárním opatření ze 4. 9. 2007, které je v plném znění na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz; zejména jde o článek 3, kde je výslovně zmíněna povinnost chovatelů podnikatelů hlásit místně příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody u chované drůbeže o více než 20 % nebo pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny, nebo úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

V rámci monitoringu, sledování zdravotního stavu chované drůbeže, odebraly od počátku roku orgány státního veterinárního dozoru 523 vorků z chovů slepic, 532 vzorků z chovů krůt, 855 vzorků z chovů kachen, 580 vzorků z chovů hus a 225 vzorků od divokých kachen a 409 vzorků od ulovených kachen. K tomu lze ještě připočíst 630 vyšetření uhynulých volně žijících ptáků. V žádném případě nebyla zjištěna přítomnost viru ptačí chřipky. Ve vyšetřování se nadále samozřejmě pokračuje.

Vzhledem k nepříjemným zkušenostem z výskytu ptačí chřipky v chovech drůbeže v ČR, které byly zaznamenány na počátku letošního roku, nelze brát riziko vzplanutí této nákazy na lehkou váhu. Nedodržení hygieny, zákazu vstupu nepovolaných osob do chovů, to vše by mohlo přinést chovatelům problémy. Proto je zejména nyní vhodné apelovat na chovatele, aby svým chovům drůbeže věnovali náležitou pozornost.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek