CS / EN
18.04.2018

Protilátky proti viru Aujeszkyho choroby má v ČR asi pětina prasat divokých

Státní veterinární správa (SVS) provedla mezi 10. 10. – 31. 12. 2017 plošný monitoring Aujeszkyho choroby (ACH) v populaci prasat divokých. V jeho rámci byla zjišťována přítomnosti protilátek ve vzorcích krve odebrané od všech divokých prasat ulovených na území ČR v tomto období. V celé ČR bylo při tomto testování vyšetřeno celkem přes 82 tis. prasat divokých. Protilátky proti viru ACH byly zjištěny u 21 procenta vzorků. Důvodem testování byla potřeba aktualizace výsledků monitoringu ACH uskutečněného v letech 2011 až 2013 a rovněž redukce přemnožené populace prasat divokých podpořená výplatou zástřelného.

Procento prasat, která byla v jednotlivých krajích pozitivní na přítomnost protilátek proti ACH, se pohybovalo v rozmezí od 16,3 % až 28,8 %. Nejvyšší podíly pozitivních prasat byly zjištěny v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Co se týče oblastí v Čechách, nadprůměrná procenta pozitivních vzorků vykazují okresy Chomutov, Most, Hradec Králové, Jičín, Písek a České Budějovice.

„Z výsledků monitoringu vyplývá, že u zhruba 1/5 divokých prasat na celém území ČR se vyskytují protilátky proti viru Aujeszkyho choroby. Přítomnost protilátek potvrzuje výskyt viru v populaci divokých prasat a skutečnost, že část populace divokých prasat se s tímto virem v průběhu svého života setkala. Přítomnost protilátek neznamená, že všechna sérologicky pozitivní prasata jsou aktivními vylučovateli viru,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Přesto však u těchto zvířat stále existuje možnost vylučování původce do vnějšího prostředí, a to zejména při působení stresu či jiných faktorů ovlivňujících imunitní systém. Je tedy nadále aktuální věnovat pozornost prevenci infekce domácích zvířat.“

Vyšetření u prasat ulovených v letech 2011 až 2013 přineslo pozitivní výsledek ve 33 %. Na základě porovnání loňského monitoringu s výsledky předchozího šetření v letech 2011 – 2013, je tedy možné konstatovat mírně klesající trend procenta pozitivních, který koreluje i s hodnotou zjištěnou při monitoringu v roce 2004 – 47,6 %.

Aujeszkyho choroba je infekční onemocnění, postihující široké spektrum zvířat. Přirozeným hostitelem viru a jediným druhem, který přežívá infekci, je prase. Virem se mohou nakazit téměř všechny druhy savců kromě člověka a primátů. Primárním hostitelem a současně rezervoárem viru jsou prasata, u nichž se nákaza projevuje především nervovými a dýchacími příznaky s nejzávažnějším průběhem u selat. Ostatní druhy zvířat vykazují obvykle nervové příznaky doprovázené silným svěděním. Onemocnění u všech druhů, kromě prasat, končí vždy úhynem. Léčení Aujeszkyho choroby se neprovádí. Vakcinace je jedinou možností ochrany proti této nákaze a byla úspěšně použita při eradikaci této nákazy v chovech domácích prasat. Vakcína pro psy v současnosti neexistuje. Pro chovy domácích prasat prevence zavlečení nákazy spočívá v dodržování zásad biologické bezpečnosti. Prevence onemocnění loveckých psů znamená hlavně omezit kontakt psů s divokými prasaty a nekrmit psy syrovým masem či vnitřnostmi z divočáka. Tepelné ošetření masa určeného ke krmení psů je rozhodující, virus je totiž poměrně citlivý k vyšším teplotám. Naopak v chlazeném a mraženém mase zůstává virus aktivní až několik měsíců. Proto ani krmení psů dlouhodobě zmraženým masem či vnitřnostmi z divočáka není bezpečné bez tepelné úpravy.

Další informace k loňskému monitoringu Aujeszkyho choroby jsou dostupné na webových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/aujeszkyho-choroba-prasat/

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek