CS / EN
20.08.2002

Pozor na zatopená pole!

Zatopené zemědělské plodiny lze použít, ale jedině nejsou-li kontaminovány nebo jinak narušeny, zejména plísněmi.

Zemědělci, jejichž pole zatopila povodeň, mohou použít plodiny zřejmě jen ke krmení hospodářských zvířat. Ovšem jedině za předpokladu, že nebyly kontaminovány. Rizikové jsou samozřejmě oblasti okolo průmyslových provozů, kde se používají jedovaté látky, či oblasti okolo chemických továren. V takovémto případě a v případě podezření z jakékoli kontaminace je nutné dát tyto plodiny vyšetřit do některého ze Státních veterinárních ústavů. Vážné nebezpečí však je i tam, kde voda a bahno stojí delší dobu a mohou se tak v parných dnech pomnožit plísně. Takto narušené plodiny nejsou v žádném případě vhodné pro zkrmování hospodářským zvířatům. Samozřejmě v žádném případě je nelze využít k výživě lidí.

Odkaz na původní článek