Zveřejněno: 04.10.2016

Polycyklické aromatické uhlovodíky v uzeném boku

 

Státní veterinární správa při kontrole v registrovné masné výrobně v Dlouhoňovicích zjistila u tepelně opracovaného uzeného masného výrobku – uzený bok překročení limitů kontaminujících látek v parametrech suma polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU).

PAU je skupina zahrnující cca 250 sloučenin, z nichž 16 je považováno za obzvlášť nebezpečné a z nichž šest má prokazatelný karcinogenní účinek. Jedná se o šarži s datem výroby 14. 9. 2016, původ Česká republika, CZ 25777. Výrobek byl vyroben v množství 11 kg. SVS bylo nařízeno neprodlené stažení uzených mas, vyrobených od 14.9.2016 do 30.9.2016 z tržní sítě a zajistit jejich neškodné odstranění v asanačním podniku. Zároveň bylo nařízeno upravit způsob tepelného opracování v udírně tak, aby bylo sníženo riziko kontaminace na minimum a výrobky odpovídaly chemickým požadavkům na PAU. 

stazeny-soubor

stazeny-soubor-1


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.