CS / EN
29.08.2002

Poděkování a lásku Vám, dobrovolníci!

V případě tak enormních problémů, které přinesly letošní povodně v celých Čechách pro státní instituce je na místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do likvidace škod.

A to, ať šlo bezprostřední pomoc postiženým lidem a zvířatům, ale zejména těm, kteří se podíleli na asanaci životního prostředí. Nepříjemné nečisté práce s likvidací zaplavených potravin živočišného původu a kadáverů utonulých zvířat se zhostila celá řada dobrovolníků. Možná za všechny lze zmínit na Mělnicku pana Jiřího Kosa, ošetřovatele koní, který se obrátil s nabídkou pomoci na okresní veterinární správu v Mělníce. Ve spolupráci s krizovým štábem pak, jmenovitě MVDr. Ctiradem Mikešem, organizoval sběr uhynulých zvířat v Mělníce, Hoříně, ve Veltruské oboře a v okolí. Osvědčil organizační schopnosti a spolu s přidělenými vojáky se významně podílel na sběru a likvidaci více než 20 tun kadáverů a odpadů živočišného původu. Pracoval takto deset dní a podle Ctirada Mikeše by státní orgány veterinárního dozoru to nejhorší během čtyř dnů samy těžko zvládaly, zejména pokud šlo o sběr uhynulé lovné zvěře. Takováto pomoc je obrovským povzbuzením pro státní instituce, protože tak se konkrétně projevuje, že normálním občanům není lhostejné, co se okolo nich děje. To je vlastně i praktickým projevem občanské společnosti, jak o ní rád hovoří i pan prezident Václav Havel.

Odkaz na původní článek