CS / EN
12.10.2004

OIE: pro připravenost a pohotovost

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat – OIE (Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health) – na letošní 21. regionální konferenci pro Evropu, která se konala 28. 9. až 1. 10. ve španělské Ávile, vytýčil dva hlavní úkoly.

Prvním je prohlubovat tzv. pohotovostní plány a zdokonalovat praktická cvičení simulující zdolávání nebezpečných epizootií (tj. vzplanutí nebezpečných nákaz zvířat).

Druhým úkolem pak je nadále vylepšovat strukturu a organizaci veterinárních služeb, a to ve smyslu zajistit státní veterinární dozor tzv. od stáje po vidličku.

OIE byla založena 28 státy dne 25. ledna1924 včetně tehdejšího Československa a nyní má celkem 167 členů z celého světa. Posláním této mezinárodní organizace je shromažďovat a šířit informace o výskytu nákaz ve světě, stanovovat standardy a harmonizovat nákazové požadavky z hlediska bezpečnosti obchodu se zvířaty a jejich produkty a koordinovat sledování nákaz na mezinárodní úrovni. To znamená, že i navrhuje opatření k jejich zdolávání. OIE je též respektována jako referenční organizace pro Světovou obchodní organizaci (WTO – World Trade Organisation).

Konference v Ávile se z pověření Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, účastnil ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Josef Vitásek. Podobně, jako učinili zástupci ostatních států, zde předložil Zprávu o nákazové situaci v ČR za první pololetí 2004, která konstatuje, že v ČR není aktuální výskyt žádné nebezpečné nákazy. Což svědčí jak o dobré úrovni státního veterinárního dozoru, tak i o odpovídající péči soukromých veterinárních lékařů a samozřejmě i chovatelů.

Podle Josefa Vitáska se jako aktuální problém ukázala nutnost upravit a detailněji zpracovat mezinárodní kód zdraví zvířat zejména v souvislosti se vzplanutím aviární ifluenzy v některých zemích světa, s výskytem klasického moru prasat v jiných a taktéž se stále trvajícími problémy s BSE.

Připomínáme, že aviární influenza v ČR dosud diagnostikována nebyla a i klasického moru je ČR prostá již několik let.

Všech padesát zúčastěných zemí tyto návrhy podpořilo a budou projednány na Celosvětovém zasedání v květnu 2005 v Paříži a posléze zhodnoceny na 22. regionální konferenci v polovině září 2006 v Lyonu.

Odkaz na původní článek