CS / EN
27.09.2022

Od 1. října nabývá účinnosti novela veterinárního zákona

Od 1. října letošního roku nabyde, až na několik ustanovení, která začnou platit později, účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Novela reaguje na změny legislativy Evropské unie, nákazovou situaci i aktuální trendy a požadavky chovatelů. Novela upravuje kompetence u připravované centrální evidence psů, mění některé povinnosti včelařů, či upravuje pravidla, za jakých lze chovat hmyz určený k lidské spotřebě. Chovatelům nosnic umožní prodávat malé množství vajec ze svých chovů prostřednictvím prodejních automatů za zjednodušených podmínek, jak to činí někteří producenti mléka.

Včelaři nebudou nově již mít povinnost hlásit všechny případy, kdy jim uhyne více než 25 procent včelstev. Nicméně i nadále bude platit povinnost hlásit případné podezření na výskyt nebezpečné nákazy v chovu a bude možné podat podnět krajské veterinární správě (KVS), pokud chovatel pojme podezření na otravu včelstev chemickými přípravky na ochranu rostliny.

Nová právní úprava ruší také povinnost včelařů žádat příslušnou KVS o veterinární osvědčení, pokud chtějí přemístit včelstvo do jiného kraje. „Je třeba však zdůraznit, že tím rozhodně včelařům nezaniká povinnost vyšetřit včelstva před takovým přemístěním na mor včelího plodu,“ upozornil ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

Konečné znění novely ovlivnilo také několik poslaneckých pozměňovacích návrhů. Na základě jednoho z nich se omezení domácích porážek skotu maximálně na tři kusy ročně bude nově vztahovat také na roční a mladší kusy. Doposud se toto omezení vztahovalo na skot starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy šesti let (skot starší šesti let nelze při domácí porážce porazit). Zpřísnění předkladatelé zdůvodnili statistickým nárůstem počtu domácích porážek a s tím spojenou obavou, že se na trh následně dostává část masa z kusů, které neprošly povinnou veterinární prohlídkou.

Na trend zařazování hmyzu do lidského jídelníčku již v nedávné minulosti reagovaly některé úpravy legislativy, včetně veterinárního zákona. Aktuální novela zavádí povinnost provozovatelů, kteří chovají hmyz určený k lidské spotřebě či výrobě zpracované živočišné bílkoviny, aby se před zahájením své činnosti registrovali u příslušné KVS.

Úprava zákona upřesňuje kompetence u v ČR připravované centrální evidence psů, která má v jiných státech EU již své pevné místo. Správcem a provozovatelem informačního systému bude Komora veterinárních lékařů. Centrální evidence naváže na již dříve zavedenou povinnost chovatelů nechat své psy označit mikročipem.

Novela nově umožní vydávat pas zvířete v zájmovém chovu vysokým školám s magisterskými studijními programy z oblasti veterinárního lékařství a hygieny. Doposud mohli vydávat pas jen soukromí veterinární lékaři. Uvedený identifikační doklad, který umožňuje zjistit totožnost zvířete a zkontrolovat jeho nákazový status, je nově právně chráněn jako veřejná listina.

Do zákona je nově doplněna také odborná způsobilost pro výkon činnosti fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. Pro správné provádění této činnosti je potřeba mít znalosti a praktické dovednosti, aby byla prováděna odborně dle nejnovějších poznatků. Profesní kvalifikace „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“ byla vytvořena v roce 2019. Přijetím novely se stane další regulovanou činností a občané států EU budou mít právo požádat o uznání kvalifikace nabyté v jiném členském státě

Již řadu let část chovatelů mléčného skotu v ČR prodává mléko konečným spotřebitelům také prostřednictvím speciálních prodejních automatů. Rozšířit možnost prodeje o tuto alternativu projevila také část prvovýrobců vajec. „Vzhledem k tomu, že technologické možnosti prodejních automatů se stále rozšiřují, jedná se o hygienický způsob uvádění potravin na trh a nebyl proto důvod neumožnit prodej malého množství vajec zákonem, vedle již existující možnosti přímého prodeje v hospodářství, na trhu nebo dodání do místního maloobchodu,“ uvedl ředitel odboru veterinární hygieny SVS Jan Váňa. Zároveň však bylo nutné nastavit jednotné podmínky pro všechny provozovatele a zajistit jim tak rovné postavení na trhu.

Podrobnější popis hlavních změn, které novela přináší, najdete na webu SVS.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek