CS / EN
08.01.2002

O veterinární správě jen dobře.

V uplynulém roce se Státní veterinární správa ČR opravdu nenudila.

Úspěšně jsme vzdorovali invazi slintavky a kulhavky z Velké Británie, klasický mor prasat se u nás na rozdíl od našich bezprostředních sousedů neobjevil, sice jsme u nás diagnostikovali dva případy šílených krav, což ale na druhou stranu dokazuje, podobně jako při zjištění jednoho případu klusavky u ovcí v posledních dnech roku, slušnou úroveň naší veterinární diagnostiky. Dále Státní veterinární správa obstála v celé řadě inspekcí Evropské komise, které se u nás střídaly tak, že v prosinci jedna navazovala na druhou. Nelze však v žádném případě usnout na vavřínech. Průběžně se pracuje na implementaci evropské veterinární legislativy tak, aby již k tzv. referenčnímu datu vstupu ČR do Evropské unie, což je 1. leden 2003, byla plně slučitelná. Je to úkolů hodně, ale podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy, je to možné a nutné zvládnout. A to bez ohledu na kvapem se blížící volby v ČR. Od nového roku nabývá účinnosti již několik avizovaných novinek, například u všech dovozů hovězího masa a výrobků z něj musí být označena země původu a poplatky za veterinární vyšetřování skotu, včetně vyšetření na BSE, se stávají povinnými pro zpracovatele. V tomto roce nás dále čekají další inspekce z Bruselu a práce na zkvalitnění identifikace a evidence hospodářských zvířat. Významné kroky byly učiněny v identifikaci skotu, které právě bruselské komise ocenily. Další změny nás čekají v souvislosti s krajským členěním ČR. V předstihu Josef Holejšovský zřídil krajská pracoviště Státní veterinární správy, která se stala kontrolními orgány koordinujícími dosavadní okresní veterinární správy. Hlavním úkolem Státní veterinární správy i nadále zůstává dozor nad potravinami živočišného původu, tudíž nad bezpečností těchto potravin, a samozřejmě i úkol zajistit našim vývozcům podmínky pro možný export do zemí EU i do třetích zemí.

Odkaz na původní článek