CS / EN
13.10.2004

O spolupráci a práci šéfů veterinárních služeb EU

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, se nelze v žádném případě po vstupu ČR do EU domnívat, že je již vše hotovo, a že můžeme klidně očekávat, co Evropská komise „upeče“ a podle toho se zařídit. Nyní, jako členská země, máme v Bruselu jiné postavení – můžeme doopravdy vznášet návrhy, hlasovat o cizích a na schopnostech a šikovnosti našich zástupců mohou profitovat jak naši hospodáři, tak i zpracovatelé.

V uplynulém týdnu se v Nizozemí konalo setkání šéfů veterinárních služeb členských států Evropské unie v rámci Pracovní skupiny Rady EU, a to od 5. do 8. 10. Vzhledem k tomu, že na programu jednání byly možnosti obchodování s Ruskou federací, vztah EU k Chile a Jižní Americe z hlediska certifikace zdravotního stavu zvířat a potravin živočišného původu a dále ochrana zvířat, určil Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR na toto jednání v Holandsku Josefa Vitáska, ředitele odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVSČR. Obchodovat mezi jednotlivými členskými zeměmi EU a Ruskou federací lze na základě memoranda podepsaného v Moskvě 2. 9. 2004 ředitelem Federální veterinární a fytosanitární služby Ruské federace Sergejem Dankvertem a náměstkyní generálního ředitele DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebtele), Jaanou Husu-Kallio. Evropská komise si je vědoma, že výsledek není ideální, nicméně jednání nejsou uzavřena. Nyní se řeší technické záležitosti okolo certifikátů s tím, že do konce roku 2004 je přechodné období, během něhož může na základě jednání Evropské komise (EK) dojít k úpravám.

Při hodnocení zájmu Chile obchodovat s EU zaregistrovala EK pokrok zejména v tom, že Chile zlepšilo svůj postoj v oblasti ochrany zvířat. Jednání s ostatními zeměmi Jižní Ameriky budou zřejmě pokračovat ke konci října, spíše však je povede až nová Evropská komise. Podle Josefa Vitáska se členské státy dohodly znovu otevřít problematiku zásad regulujících podmínky pro přepravu zvířat. Jako jasné se jeví požadavky na schvalování dopravních prostředků, školení a schvalování přepravců, ujasnění a zvýšení sankcí a vymezení sdílení zodpovědnosti v celé délce přepravy. O povoleném časovém omezení se úmyslně na této úrovni nehovořilo, zřejmě s úmyslem shodnout se na zásadách a ožehavé téma řešit až posléze.

Státní veterinární správa ČR se v tomto bodě prakticky shoduje s názory nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat. Při různých příležitostech tento názor naši zástupci na mezinárodní scéně přednesli. Bylo tomu tak i nyní. Podle Milana Maleny se otevírá po holandském setkání reprezentantů veterinárních služeb členských států zajímavá šance pro některé naše státní veterinární ústavy. Evropská komise totiž vypíše tzv. tendr na nové referenční laboratoře v rámci EU. Podle Vitáska půjde zřejmě o referenční laboratoř pro slintavku a kulhavku a pak pro brucelózu, půjde pravděpodobně též o laboratoře vyšetřující různé kontaminanty potravin a surovin živočišného původu.

Další jednání šéfů veterinárních služeb EU se uskuteční 29. října

Odkaz na původní článek