CS / EN
16.08.2002

O povodních z pohledu veterinárního

Členy všech krizových štábů jsou pracovníci státního veterinárního dozoru. Prvními kroky při hrozící povodni je zabezpečit chovy zvířat, nouzově je ustájit, zajistit krmení a dojení krav, v nejhorším případě zvířata nutně porazit. I svoz mléka mnohdy působí velké problémy.

Následným úkolem je zajišťovat ve zpracovatelských závodech regulérní podmínky pro zpracovávání, to znamená například v mlékárnách, jatkách, skladech a pod. Největší problém ve zpracovatelských závodech pak je zajistit dostatek pitné vody, neboť zde jinou vodu použít nelze.

Dalším úkolem je dozorovat, aby v zatopených prodejnách, pochopitelně včetně supermarketů a skladů, bylo s potravinami živočišného původu naloženo tak, aby se narušené potraviny nedostaly k lidské spotřebě. Všechny takovéto potraviny musejí být zlikvidovány, jelikož záplavová voda s sebou může přinášet nejen choroboplodné zárodky, ale i toxické látky, ať již jde o pesticidy či jiné látky, může obsahovat i dusičnany nebo ropné látky.

Zatopené potraviny se likvidují na základe Pokynu SVS ČR o nakládání se znehodnocenými potravinami, který byl vydán 15. 8. 2002. Lze je ukládat jednak na základě schválení okresnímu krizovými štáby buď ve schválených zahrabovištích nebo likvidovat v asanačních podnicích. Takto získaná moučka bude posléze vyšetřena a podle výsledku bude rozhodnuto o tom, jak s ní bude naloženo.

Jakmile voda opadává, začínají se objevovat další problémy. Zcela jistě se objeví mrtvá těla různých uhynulých zvířat, a to včetně ryb. Je potřeba je neprodleně neškodně odstraňovat. Státní veterinární správa ČR doporučuje lidem pracovat v rukavicích, kadávery ukládat do igelitových pytlů a na pokyn obcí či krizových štábů je dávat na domluvená místa, popřípadě do přistavených kontejnerů. Budou neškodně odstraněny v asanačních podnicích.

Zatím není důvod se obávat nakažení nějakou nebezpečnou nákazou, neboť jde o utonulé jedince, nikoli o zvířata uhynulá na nákazy. Avšak z důvodu rychlého rozkladu a zamoření prostředí je nutné je odstraňovat tak rychle, jak jen to jde. Obdobně je nutné likvidovat i všechny povodní narušené potraviny, které podléhaj zkáze.

U zvířat, která přežila, například v drobnochovech, je třeba uvažovat o možném přeočkování. V takovém případě je nutné kontaktovat soukromého veterinárního lékaře.

V případě jakýchkoli problémů se zvířaty a s potravinami živočišného původu nejen lze, ale je nutné kontaktovat zejména příslušné veterinární správy, které mnohdy pracují v provizorních podmínkách, ale i soukromé veterinární lékaře a samozřejmě pochopitelně další členy integrovaného záchranného systému.

Je třeba připomenout, že Státní veterinární ústavy nabízejí svou kapacitu pro různá nutná laboratorní vyšetření, zejména pak pro vyšetření kvality vody.

Odkaz na původní článek