CS / EN
16.12.2004

O povinnosti dosledovat živočišné produkty

V současné době Evropská komise pracuje na závazném dokumentu, který upřesní povinnosti vyplývající z Nařízení Rady a Parlamentu č. 178/2002, které od počátku roku 2005 ukládá povinnost dosledovat – zjistit – původ potravin a krmiv živočišného původu.

Vzhledem k rozdílnému výkladu v jednotlivých členských zemích se očekává, že Evropská komise vydá upřesňující stanovisko kolem poloviny ledna 2005. V současné době u nás platí do novely zákona o potravinách zapracované ustanovení Nařízení rady a Parlamentu č. 178/2002, že dozorové orgány jsou povinny neprodleně oznámit výskyt rizikových potravin nebo surovin Národnímu kontaktnímu místu zároveň s informací o přijatých krocích. Musí být označeny i případy, kdy by ohrožení zdraví mohlo přesáhnout území ČR. To vše souvisí se Systémem rychlého varování (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed).

Národní kontaktní místo pro Systém rychlého varování spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, přičemž členem Systému je mimo celé řady institucí i Státní veterinární správy ČR.

Státní veterinární správa ČR nepovažuje povinnost, které musejí zpracovatelské podniky a závody a v podstatě i zemědělci dostát, za nic nového. Již nyní musí být každé zvíře dohledatelné, každá zásilka potravin či surovin živočišného původu taktéž. Nyní jde pouze o to, že tato povinnost, který byla dosud na ustanoveních legislativy jednotlivých členských států bude stanovena jednotným způsobem.

Z dosavadního ustanovení Nařízení Rady a Parlamentu č. 178/2002 snad lze uvést, že sledovatelnost musí být zajištěna ve všech fázích výroby, zpracování i distribuce, a to v potravinářských podnicích, krmivářských podnicích. Fázemi výroby, zpracování a distribuce se rozumí jakákoli fáze včetně dovozu, od prvovýroby potravin až po jejich skladování, přepravu, prodej nebo dodávání konečnému spotřebiteli a v případě potřeby dovoz, produkce, výroba, skladování, přeprava, distribuce, prodej a dodávání krmiv. Provozovatel podniku musí být schopen identifikovat osobu, která jim dodala potravinu , krmivo nebo hospodářské zvíře či látku k dalšímu zpracování a identifikovat podniky, kam výrobky dodal.

Provozovatelé potravinářských zpracovatelských podniků nicméně musejí od 1. 1. 2005 splnit povinnosti, které ukládají právní předpisy EU, zejména zavést systémy a postupy sledovanosti potravin, informovat spotřebitele a příslušné orgány dozoru o zjištění důvodného podezření výskytu potraviny, která nesplňuje požadavky na bezpečnost potravin, popřípadě zahájit stažení z trhu takto důvodně podezřelé potraviny.

Odkaz na původní článek