CS / EN
03.10.2011

O OIE semináři v Praze

Vystoupení jednotlivých delegátů se dotýkala všech aspektů komunikace veterinárních problémů, tj. zdraví zvířat, ale i zdraví lidí a zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Na jednu stranu jsou dnešní média plná informací ze všech oblastí lidského konání, přesto je potřeba informace neopomíjet a do té spousty i přidávat další. Jde totiž o problematiku, která se dotýká každého člověka. A nejde jen o problémy se zdravím a závadnými potravinami, ale například i o rizika související s živelními katastrofami. Jako příklad byly zmíněny problematické situace vyvolané hurikány Katrina či Irene.

Veterinární dozorové orgány na jednu stranu usilují o pozornost médií, zejména když hovoří o prevenci, avšak když dojde ke krizi, je podrobena velké zkoušce jejich schopnost informovat veřejnost tak, aby nepodléhala poplašným zprávám a dezinformacím, které se pochopitelně, velmi snadno šíří. Vyvracet fámy a vyjadřovat se tak, aby případná rizika byla zdolána co nejefektivněji, to je možné jen tehdy, jsou li veterinární orgány důvěryhodné. 

Jak uvedla například Glauiel Mamaghani z oddělení pro komunikaci OIE, je třeba usilovat o dialog se spotřebiteli, a to nejen formou tiskových správ, ale i ochotou účastnit se diskusních pořadů v televizi, rádiu, popřípadě na sociálních sítích. Důležitý je samozřejmě průběžný monitoring médií, kde lze nacházet témata, popřípadě varování a inspiraci k reakcím.

Spotřebitel je informacemi leckdy dezorientován a nedokáže rozlišit komerční sdělení od oficiálního, proto je nutné umět včas reagovat. Samozřejmě je důležitá dozorová a kontrolní činnost státních dozorových orgánů, ovšem je třeba umět tuto práci veřejnosti představit. Státní veterinární správa ČR se v tomto ohledu může pochlubit tím, že zveřejní ročně okolo dvou stovek tiskových zpráv a její pracovníci se účastní řady vystoupení v médiích. A podle reakcí veřejnosti, lze říci, že její sdělení jsou vnímána jako důvěryhodná.

Na konci pracovního setkání delegátů OIE v Praze byla formulována doporučení, která vznikla z jednání pracovních skupin. Lze zmínit zejména snahu o užší vztah se spotřebiteli, a to souvisí s úsilím dále prohlubovat důvěru veřejnosti k práci dozorových veterinárních orgánů.

Na konec pracovního setkání celou akci s upokojením zhodnotil Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR: „Toto jednání se podařilo uskutečnit především díky serióznosti a důvěryhodnosti našeho státního veterinárního dozoru i díky postavení, které naše republika u OIE má. A cením si toho zejména v souvislosti s tématem semináře – komunikace – což je další oblast, se kterou náš dozorový orgán prakticky nemá problémy“. 

Vrchní ředitel Úřadu pro potraviny – sekce potravinářských výrob ministerstva zemědělství Pavel Bohatec, který v zastoupení ministra zemědělství Ivana Fuksy seminář zahájil, byl s organizací velmi spokojen: "Ministerstvo zemědělství přikládalo pořádání semináře OIE velký význam a i v době úsporných opatření na jeho průběh přispělo výraznou finanční částkou. Osobně jsem se setkal pouze s kladnými reakcemi účastníků včetně prezidenta OIE pro region Evropa Nicoly Beleva. Státní veterinární správa ČR si za organizaci zaslouží velkou pochvalu."

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít