Zveřejněno: 03.10.2011

O OIE semináři v Praze

 

Vystoupení jednotlivých delegátů se dotýkala všech aspektů komunikace veterinárních problémů, tj. zdraví zvířat, ale i zdraví lidí a zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Na jednu stranu jsou dnešní média plná informací ze všech oblastí lidského konání, přesto je potřeba informace neopomíjet a do té spousty i přidávat další. Jde totiž o problematiku, která se dotýká každého člověka. A nejde jen o problémy se zdravím a závadnými potravinami, ale například i o rizika související s živelními katastrofami. Jako příklad byly zmíněny problematické situace vyvolané hurikány Katrina či Irene.

Veterinární dozorové orgány na jednu stranu usilují o pozornost médií, zejména když hovoří o prevenci, avšak když dojde ke krizi, je podrobena velké zkoušce jejich schopnost informovat veřejnost tak, aby nepodléhala poplašným zprávám a dezinformacím, které se pochopitelně, velmi snadno šíří. Vyvracet fámy a vyjadřovat se tak, aby případná rizika byla zdolána co nejefektivněji, to je možné jen tehdy, jsou li veterinární orgány důvěryhodné. 

Jak uvedla například Glauiel Mamaghani z oddělení pro komunikaci OIE, je třeba usilovat o dialog se spotřebiteli, a to nejen formou tiskových správ, ale i ochotou účastnit se diskusních pořadů v televizi, rádiu, popřípadě na sociálních sítích. Důležitý je samozřejmě průběžný monitoring médií, kde lze nacházet témata, popřípadě varování a inspiraci k reakcím.

Spotřebitel je informacemi leckdy dezorientován a nedokáže rozlišit komerční sdělení od oficiálního, proto je nutné umět včas reagovat. Samozřejmě je důležitá dozorová a kontrolní činnost státních dozorových orgánů, ovšem je třeba umět tuto práci veřejnosti představit. Státní veterinární správa ČR se v tomto ohledu může pochlubit tím, že zveřejní ročně okolo dvou stovek tiskových zpráv a její pracovníci se účastní řady vystoupení v médiích. A podle reakcí veřejnosti, lze říci, že její sdělení jsou vnímána jako důvěryhodná.

Na konci pracovního setkání delegátů OIE v Praze byla formulována doporučení, která vznikla z jednání pracovních skupin. Lze zmínit zejména snahu o užší vztah se spotřebiteli, a to souvisí s úsilím dále prohlubovat důvěru veřejnosti k práci dozorových veterinárních orgánů.

Na konec pracovního setkání celou akci s upokojením zhodnotil Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR: „Toto jednání se podařilo uskutečnit především díky serióznosti a důvěryhodnosti našeho státního veterinárního dozoru i díky postavení, které naše republika u OIE má. A cením si toho zejména v souvislosti s tématem semináře – komunikace – což je další oblast, se kterou náš dozorový orgán prakticky nemá problémy“. 

Vrchní ředitel Úřadu pro potraviny – sekce potravinářských výrob ministerstva zemědělství Pavel Bohatec, který v zastoupení ministra zemědělství Ivana Fuksy seminář zahájil, byl s organizací velmi spokojen: "Ministerstvo zemědělství přikládalo pořádání semináře OIE velký význam a i v době úsporných opatření na jeho průběh přispělo výraznou finanční částkou. Osobně jsem se setkal pouze s kladnými reakcemi účastníků včetně prezidenta OIE pro region Evropa Nicoly Beleva. Státní veterinární správa ČR si za organizaci zaslouží velkou pochvalu."

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…