Zveřejněno: 05.10.2011

Nil je sice daleko, ale západonilská horečka je blízko

 

Účinně bránit onemocněním, to především znamená o  nich a o případných rizicích více vědět. Dnes se zmíníme o západonilské horečce (West Nile Fever), která ohrožuje nejen člověka, ale i koně a jiná zvířata, a byla již zjištěna v jižních částech Evropy, nejdále v Rakousku a v Maďarsku.

Proto jsme letos přistoupili k sérologickému sledování protilátek proti viru západonilské horečky a vyšetřili jsme 783 koní z celé ČR. Do kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace bylo od letošního roku zařazeno i povinné vyšetřování koní s nervovými příznaky na tuto nákazu a dosud nebyl zjištěn žádný případ. Rovněž tak sledujeme výskyt toho viru v indikovaných případech u uhynulých volně žijících ptáků. Ani zde jsme zatím nezjistili výskyt. Na těchto sledováních spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví, které naše výsledky využívá k vyhodnocení rizika onemocnění pro lidskou populaci.

Podle našich poznatků u nás v současné době nejsou vhodní vektoři (hmyz) pro šíření západonilské horečky, a proto i riziko rozvlečení této nákazy není příliš vysoké. Nicméně s ohledem na změny v přírodě a v ekosystémech situaci sledujeme a vyhodnocujeme. Na tomto místě je vhodné upozornit na Metodiku kontroly zdraví zvířat, která je každoročně vydávána Ministerstvem zemědělství a která je pro chovatele závazná. Ukládá chovatelům provádět určitá vyšetření a vakcinace k zajištění zdraví zvířat.

Určité riziko představují přesuny, při kterých by mohlo dojít k infekci. Tuto problematiku obecně upravuje terestriální kód zdraví zvířat OIE (celosvětové doporučení) a samozřejmě i evropská legislativa. Každý kůň, který takto cestuje, je totiž samozřejmě podrobován různým schématům vyšetřování a důraz je kladen na deklaraci nákazové situace na daném území.

Za stávající situace není vhodná doba pro zavedení plošné vakcinace, neboť riziko onemocnění je v současnosti nízké a nákazová situace je příznivá. A pokud by se začalo vakcinovat, ztratili bychom možnost monitorovat nákazovou situaci.

Nicméně lze chovatele koní ujistit, že Státní veterinární správa ČR situaci se západonilskou horečkou pečlivě sleduje a vyhodnocuje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…