CS / EN
08.01.2005

Naše produkty určené na komunitární trh musejí být „105%“!

Potraviny i suroviny živočišného původu, které hodlají naši zemědělci, či zpracovatelé uplatnit na společném evropském – komunitárním – trhu, musejí splnit hned několik podmínek.

Musejí pocházet ze závodů, které jsou schválené pro komunitární trh, popřípadě musejí splňovat přísné hygienické a veterinární podmínky. Jejich plnění je zajišťováno státním veterinárním dozorem.

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, Milana Maleny, je absolutně nutné předejít byť i jen hypotetickým problémům, tj. rizikům, že by mohl být náš systém veterinárního dozoru zpochybněn. Státní veterinární správa ČR garantuje, že výroba mléka probíhá v souladu s platnou veterinární legislativou. Určitou otázkou by mohlo být zajištění požadovaných standardů v případě tepelně neošetřeného mléka určeného na komunitární trh.

Státní veterinární správa ČR zvažuje přijmout určitá opatření právě proto, že při převozu tepelně neopracovaného mléka přímo ze stájí do členských zemí EU nejsou místně příslušné krajské veterinární správy informovány o standardech vyváženého mléka. Tyto standardy musí v rámci komunitárního trhu krajské veterinární správy garantovat.

Obchodování se syrovým mlékem určuje Směrnice 92/46/EHS a Vyhláška č. 638/2004 Sb., která od 1. 1. 2005 novelizuje vyhlášku č. 203/2003 Sb. Znamená to, že syrové mléko ze stájí se smí dodávat do mlékáren jedině za podmínek, že jsou z něj odebírané vzorky vyšetřovány v centrální laboratoři. Zjišťuje se počet somatických buněk, celkový počet mikroorganismů, bod tuhnutí, či obsah reziduí inhibičních látek. Tyto výsledky musí obdržet příslušná krajská veterinární správa a ta na jejich základě provádí cílenou kontrolu v chovech. Je-li mléko odváženo za účelem obchodování na komunitárním trhu přímo ze stájí, není technicky možné, aby krajská veterinární správa garantovala v souladu s platnou legislativou splnění podmínek u každé zásilky, neb o každé potřebné informace nemá.

Opatření, o kterém Státní veterinární správa nyní uvažuje, by mělo tento problém řešit. Mléko tepelně neošetřené určené na trh EU má mít požadované standardy, o kterých se veterinární dozor musí přesvědčovat. K tomu mu slouží výsledky laboratoří schválených Státní veterinární správou ČR. Takové mléko by mohlo být například sváženo do určitých mlékáren, popřípadě sběrných míst, odkud by po odebrání vzorků a jejich vyšetření mohl státní veterinární dozor garantovat splnění všech legislativou požadovaných parametrů.

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Milana Maleny jde především o to, aby naši výrobci a zpracovatelé nepřišli o kredit, který mají díky úrovni našeho státního veterinárního dozoru a který dosud žádná inspekce z EU nezpochybnila. Zájmy našich výrobců a zpracovatelů by mohly být značně poškozeny, kdyby veterinární kontrola v místě určení zjistila z naší strany jakékoli pochybení.

Je totiž třeba uvažovat v perspektivě nikoli týdnů, či měsíců, ale let. Kdyby naši zemědělci uplatňovali svou produkci, v tomto případě mléko, na komunitárním trhu, popřípadě exportovali je do třetích zemí bez potřebných dokumentů, mohli by se stát rukojmími zahraničních odběratelů. A pak by je mohl místo očekávaného výdělku čekat prodělek.

A to samozřejmě není v zájmu producentů, ale ani Ministerstva zemědělství ČR, ani Státní veterinární správy ČR.

Odkaz na původní článek